You are hereUrunk Mennybemenetele - Elsőáldozás 2012. május 20.

Urunk Mennybemenetele - Elsőáldozás 2012. május 20.


 

 

Eucharisztia (Oltáriszentség)

 

Eucharisztia (Oltáriszentség) Jézus áldozati teste és vére  a kenyér és a bor színe alatt, ahogy Ő ebben a jelképben az utolsó vacsorán keresztáldozatát elővételezte és örök emlékezetként az Egyházra hagyta.

A szentáldozás (lat. communion) tehát az Oltáriszentség vétele.  Az ősegyházi kifejezés, a szentek közösségét vagy a szent dolgokban, Jézus testében és vérében való részesedést jelölte.

Az elsőáldozás az Oltáriszentség első alkalommal történő vétele  9 évét betöltött gyermek esetén, amikor megfelelő oktatás után, a gyermek már különbséget tud tenni az Oltáriszentség és a közönséges kenyér között és képes a gyónásra.

Az 1215-ös , IV. lateráni zsinat idejét az értelem használatához, a 7. életév tájához kötötte. A 17. sz.-ban a janzenizmus hatására a korhatárt egyre feljebb vitték egészen a 13-14. évig, arra hivatkozva, hogy még nem érthetik az áldozás lényegét. A 20. sz. elejére általában 9-11 év táján bocsátották elsőáldozáshoz a gyermekeket. Szent X. Pius Quam singulari dekrétumával a korhatárt újra az értelem használatához és a gyónáshoz kötötte, de nem kívánta meg az Eucharisztia misztériumának teljes és tökéletes megértését.

Templomunkban idén hatan járultak elsőáldozáshoz.

 

 

 BEZECZKY Enikő
 NAGY Adrien
 NAGY Brigitta
     

 KISS Alex
 KEVEVÁRI Erik
 SZARVAS László
     
 A bevonulás
 József atya homiliája
 Miatyánk...
     
 

 

Mennyei Atyánk!

Hálásan köszönjük elsőáldozásunk ünnepén Édesapánkat és Édesanyánkat, hogy nem csak iskolába járatnak bennünket, hogy műveltek  és  okosak legyünk, hanem  Istenhez is elvezettek  bennünket,  hogy a szeretetben és jóságban is gyarapodjunk. Áldd  meg Mennyei  Atyánk  Szüleinket,  Testvéreinket, Nagyszüleinket, Keresztszüleinket Tanárainkat  áldozatos munkájukért  szeretetükért.

Köszönjük  az  értünk mondott imákat!

 

 

   
 A szülők, keresztszülők és a hívek
       
A sekrestyében...            ... és a templomban József atyával, Imre testvérrel és a ministránsokkal

Isten hozott benneteket!