You are hereA szolgálatok különfélék...

A szolgálatok különfélék...


 

A szolgálatok különfélék, de az Úr ugyanaz...- olvashatjuk Szent Pálnak a Korinthusiakhoz írott első levelében (1Kor,12,5).A második levél 8. fejezetében az adományokról s a jótékonyságról elmélkedik. A jótékonyság azonban nem csak pénzadományban és tárgyiasult formában jelenhet meg. A mai gondolkodás csak azt tekinti értéknek, ami megfogható, pedig  az Úr szolgálata az is, amikor valaki idejét, munkáját ajándékozza örömmel azért, hogy Isten háza ragyogjék, a templom működjék s a távoli vidékekről ide zarándoklók egy szelet süteménnyel testi éhségüket is csillapítani tudják.  Templomunk "Mártái" ezt teszik évek óta: rendületlen elszántsággal takarítanak, sütnek, ha szükség van rá.Szent Márta ünnepén az ő munkájukért mondott hálaadó szentmisét Borsos József plébános atya. A jelenlévőkhöz intézett köszönet szavai mellett megemlékezett azoknak a jótevőknek a tevékenységéről  is, akik már a Mennyei Hazából tekintenek vissza szeretett templomukra. Hálával idézte föl  Nagy Istvánné Csöpi néni alakját is, aki számos hímzéssel gazdagította, s két évtizeden át minden hónap 13-dikán virágokkal díszítette a templomot.


A szentmisét követően vidám agapéval zárult a közös együttlét.

 

A SZENTMISE

 

 Borsos József atya köszönti a szentmisén résztvevőket
 
 A szentleckét Bukovics Győző olvasta föl
 
                  József atya homíliája
 
 Miatyánk...
 


AZ AGAPÉ
 
   
   
   
Ebéd után  József atya dalolásra hangolta az ünnepelteket
Jaczenko Istvánné Rózsika, Medek Lászlóné Nusika,  Nemes Lajosné Marika
                           Szikora  Lajosné Juliska néni
   
 József atya megadta a hangot...

Mészáros Jánosné Marika néni,

Schwecz Lajosné Marcsika néni

   
Schottner Ferencné Erzsike, Podolecz Mihályné Erzsike, Domaniczky Lászlóné Éva   Illésné Farkas Éva, Szolnyik Lajosné Annuska
   

 Hevér Gézáné Györgyi, Kovács Pálné Katika
 Emmer Istvánné Valika, Mészáros Pálné  Anikó
   
 Cserődi Mihályné Pötyike
 Mojzer Józsefné Icuka
   

Medek Lászlóné Nusika, Nemes Lajosné Marcsika
 Pierer Zoltánné Mártika, Schottner Ferencné Erzsike
   
   
Bársonyi Pálné Jucika, Pierer Zoltán
 Marcsi néni és Korcsogh Ferencné Aranka
   
 
 Árva Ferencné Juliska néni
 Buczkó Jánosné Jolika, Zelenai Lászlóné Rózsika néni
 Kuti László Peti bácsi
     
 Szabó Józsefné Valika
 Hegedűs Lászlóné Veronika
 Papp Lászlóné Irénke
     
 Jaczkó Lajosné Marika
 Juhász Lászlóné Gitti  Farkas Pálné Anna
     
 Bezeczky Sándorné Erzsike
 Reich Jánosné Rózsika
Bahil Margitka
     
     


És a legifjabb generáció, Bahil Fruzsina, aki remélhetően nagymamája, Pomaházi Mihályné Katika és dédmamája Szikora Lajosné Juliska néni  nyomdokaiba lépve fog - a kortárs unokákkal és dédunokákkal együtt - gondoskodni a rájuk hagyott örökségről, őseik szeretett templomáról. Az agapé lebonyolításában Fruzsi is szeretettel vett részt.

 

A templom segítői és az agapé résztvevői voltak még: Kiss László polgármester és felesége Irénke, Zsombok László, Bukovics Győző, ifj. Emmer István kántor

 

 "Emlékezzél meg rólam, Istenem, ne feledd el jótetteimet, amelyeket Istenem házáért és annak szolgálatáért tettem."(Neh 13,14)