You are herePapszentelés Pálosszentkúton 2012. június 23.

Papszentelés Pálosszentkúton 2012. június 23.


 

                        Hosszú évek után újabb két fiatal papja van a Magyar Pálos Rendnek.

                                                   VIZI András és PÁL Csaba pálos szerzeteseket

teológiai tanulmányaik végeztével tavaly diakónussá, idén pedig áldozópappá szentelte Páloszentkúton

                                     dr. BABEL Balázs  Kalocsa-kecskeméti főpásztor, érsek-metropolita.


A papszentelés az egyházi rend második fokozatának kiszolgáltatása. A fölszentelt hatalmat kap az áldozópapi tisztség betöltésére.

 

 Pál Csaba pálos szerzetes
 Vizi András pálos szerzetes
   
 A paptestvérek társaságában

Borsos József perjel, Bátor Botond tartományfőnök,

Babel Balázs püspök úr, Puskás Antal perjel

   

A papszentelés szertartása az evangélium után kezdődött. Babel Balázs püspök atya kézfeltétele után a paptestvérek kézfeltétele következett, jeléül a preszbiterátus szentségi közösségének.

 "Add meg e szolgáidnak, kérünk, Mindenható Atyánk, az áldozópapi méltóságot, és újítsd szívük mélyén a szentség lelkét, hogy tőled, Istentől kapják meg a papságnak ezt a második rendjét, életük pedig legyen az erények példája." 

 

   


   
   
 

 

A szentelési imádság után beöltöztették az újonnan szentelteket.

 

 

Ezután Babel Balázs püspök atya krizmával kente meg a kezüket.

   
   

Majd a fölszenteltek megkapták a paténát az ostyával és a kelyhet a borral.

   


 

A püspök atya és a paptestvérek végül békecsókkal  köszöntötték András atyát és Csaba atyát.

   


Az első szentmise

 

 


 Pál Csaba és Vizi András pálos atyák

 

 

A felvételeket Varga László készítette