You are here2014 Nagyböjti üzenet

2014 Nagyböjti üzenet


Nagyböjti üzenet

Nagyböjt a megtisztulás, felkészülés időszaka. Az idei nagyböjt 1. vasárnapján Máté evangéliumának azt a részletét hallottuk, amikor a Lélek a pusztába vitte Jézust…

Hogy miért?

     Hogy felkészüljön, megerősödjön küldetésének betöltésére.

     Isten akaratát tudja teljesíteni, és a kísértésnek (a sátánnak) ellene tudjon mondani.

A pusztaság az a hely, ahol az ember egyedül lehet csendben, visszavonultan elmélkedhet, imádkozhat, kitárhatja a szívét Isten felé és töltekezhet belőle… Ezt támasztja alá Carlo Carrettonak:Városban pusztai magányod című könyve:

A „sivatag, puszta” szavak többet mondanak a földrajzi kifejezésnél, mely képzeletünkben egy lakatlan, kiszáradt, terméketlen földdarab képét idézi föl.

Annak, aki hagyja magát vezettetni attól a lélektől, aki megeleveníti szavát, a „sivatag, a puszta” Isten keresését jelenti. „Függőhidat”, amelyet az Istenben szerelmes lélek feszít saját gondolatai sötét mélysége, a megkísértés szeszélyes, vad hasadéka, félelmei feneketlen szakadéka fölé, amelyek az Istenhez vezető útját akadályozzák.

Minden megkeresztelt embernek szüksége van erre a visszavonultságra, csendre, ahol találkozhat Megalkotójával, Megszabadítójával és Megváltójával: magával az ISTENNEL

A csend hozzásegít mindannyiunkat ahhoz, hogy elmélyítsük személyes kapcsolatunkat az élő, szerető és irgalmas Istennel. A Szentírásból tudjuk, hogy Jézus rendre elvonult imádkozni azért, hogy az Atyával való kapcsolatát megerősítse, élővé tegye.

A mai világban nagyon nehéz megélni, megtalálni azokat a helyeket, ahol valóban töltekezhetünk és erőt meríthetünk. A márianosztrai kegyhely, a Magyarok Nagyasszonya bazilika lehetőséget ad számunkra a csend megélésére, az imádságra, az Istennel való személyes kapcsolat megerősítésére. E falakon belül évszázadok óta imádkoztak a pálosok, hálát adtak, dicsőítették Istent és kérték az Ő segítségét.

Isten édesanyja, a Boldogságos Szűz Mária pedig  szeretettel  imádkozik azokért a gyermekeiért, akik eljönnek hozzá, és kérik az ő közbenjárását. De nem csak a bazilika csöndjében lehet megtapasztalni az Úr szeretetét és jóságát, hanem a Kálvária-dombon elmélkedve is körülölel minket Isten békéje. A természet adta szépségeken keresztül is érezhetjük Isten simogató karját. Mennyei Atyánk szeretetből teremtette meg az embert, és arra vágyik, hogy az ember is szeretettel legyen iránta és embertársai iránt. E szeretet által legyen képes minden keresztény arra, hogy betöltse emberi küldetését.

Használjuk föl helyesen a nagyböjti időszakot, amelynek első sorban az a célja, hogy a lelkünket felkészítse Jézus feltámadásának megünneplésére! Keressük föl azokat a helyeket, ahol elmélyedhetünk, megtapasztalhatjuk az Isten végtelen jóságát, harmonikus békéjét, és ez által örvendező lélekkel éljük meg és teljesítsük ki hitünket!

Ehhez kívánok a kedves Testvéreknek áldott felkészülést és hitből fakadó, irgalmas cselekedeteket!

 

2014. Nagyböjtjén                                                                           András atya