You are hereMagyarok Nagyasszonya főbúcsú

Magyarok Nagyasszonya főbúcsú


MAGYAROK NAGYASSZONYA FŐBÚCSÚ

 

2011. október 9-dike  a Magyar Pálos Rend legújabb kori történetének gyönyörű eseménye volt.Egy évvel ezelőtt kezdődtek meg a kegykép helyreállítási munkálatai. BORSOS József atya imára és adakozásra kérte a márianosztrai híveket s az ide zarándoklókat. Több száz ember áldozatos adományának, munkájának és imájának eredményeképpen újult, s koronáztatott meg a magyar nemzet nevében  a Szent Korona minden részletében hű, értékes, síkbeli másával - a Kisjézussal együtt - a Szűzanya márianosztrai kegyképe.


(A kegykép története az AVE REGINA melléklet 6.számában olvasható.)


 A 300 éves kegyképet Czakó Ferenc restaurálta
 


A koronák elkészítését Gálné dr. Csótai Renáta Zsuzsanna koordinálta.

A zománcozást  Miticzky Gábor , Drozdz Adrienn végezte.

A zománckép alapokat Kánya Attila, a pártadísz zománcmunkáját Ludvig Rezső készítette.

A drágakövek csiszolása Pálinkás László úr  műhelyében, illetve a szív gránáté Csehországban készült.

  Az ötvösmunka műhelyvezetője Albert Györbíró László volt.(Fotó: Füzi István)

 
 

 Messzi vidékekről érkeztek gyalogosan – a Pálos 70 túra „Békét adok Neked!” zarándoklat közel fél ezer résztvevője  – és  buszokkal az egyházközségek zarándokai, kereszttel, zászlókkal, énekelve, egyéni zarándokok csöndes imába mélyülve – egyikük, Medveczky Gábor, Czestochowából gyalogosan tette meg a 600 km-nél is hosszabb utat -, hogy részesei  legyenek a szertartásnak.


P.Balla Barnabás pálos szerzetes volt az egyik vezetője a pálos rend budapesti Sziklatemplomából Márianosztrára tartó 70 km-es zarándoklatnak.Két órával a szertartás megkezdése előtt már zsúfolásig megtelt a templom, de a kint rekedtek sem tették meg hiába hosszú útjukat, hiszen a hatalmas  kivetítőn nem csupán a szertartás, de annak – még a templomban sem látható – apró mozzanataiban is gyönyörködhettek.

 
   

 A bevonulás
dr. Völgyesi Levente diakónus és  dr. BEER Miklós váci püspök atya 

 

 

"Ne hagyj el, kérlek, Mária!" - énekelte egy szívvel-lélekkel ezernél is több zarándok egy ősrégi Mária-himnusz fohászát, miközben  Beer Miklós püspök atya megáldotta a kegyképet takaró Boldog Özsébet ábrázoló reliefet, majd ennek fölemelkedése után vált láthatóvá az új koronával megajándékozott kegykép.

Előtérben P. Bátor Botond tartományfőnök, Beer Miklós püspök atya, Völgyesi Levente diakónus, P.Borsos József perjel atya, Pál D. Csaba diakónus, P.Temesvári K. Benedek atya

 
A 300 éves kegykép és a koronák megáldása
 
 Az Európai Borlovagrend tagjai a ministránsokkal
 

Mire püspök atya elmondta az áldás szövegét – mint Fatimában egykor – megnyíltak a fellegek s a nap beragyogta a templom előtti csodás barokk terecskét, s nyoma sem maradt a két napja tartó borulatnak.Talán nem túlzás azt föltételezni, hogy  a Boldogságos Szűzanya elfogadta a magyar nemzet nevében fölajánlott koronát.  

"Mária, Jézus anyja! Magyarország védőasszonya! A te képedet hordozzuk a zászlóinkon! A te nevedet milliók ajka énekli magyarul! Könyörögj érettünk!… Szent István király! Nézz alá az égből! Nézd pusztuló országodat, veszendő nemzetedet!, Szent István király, ó, borulj az Isten lába elé! Isten, Isten! Legyen a szíved a miénk!” –idézte Beer Miklós püspök atya homíliájában Dobó István imáját Gárdonyi Géza Egri csillagok c. regényéből, s a citátumból kiindulva, kifejtette, hogy míg  az egri védők  ott, az ostrom alatt  egész Magyarországot jelentették, úgy most  Márianosztra az  egész ország.Aki itt van, az a magyar nép nevében ajánlja fel önmagát és a nemzetet Szűz Máriának, ahogy ezt annak idején Szent István király tette.
 A nemzetnek meg kell újulnia. Hitnek és reménynek kell élednie minden magyar szívben. Össze kell fogni, segíteni kell egymáson anyagilag is a válság folyamán.Tétlenség helyett az ima és a munka becsületét kell visszaállítani. A magyar föld nem maradhat parlagon, meg kell munkálni. Ameddig van megműveletlen magyar föld, nem beszélhetünk valóságos munkanélküliségről.

 A Pálos nővérek és a szertartásra érkezett zarándokok a templomban.
 

A szentmise végén Beer Miklós püspök atya és Borsos József atya köszönetet mondott mindazoknak, akik ennek a fölemelő szertartásnak részesei voltak.

 

Beer Miklós püspök atya, mellette Pál D. Csaba és Vizy András pálos szerzetesek, diakónusok

A szentmise vége

 

A két óránál tovább tartó lélekemelő szertartás  hála és köszönet volt Égi Édesanyánknak,  a Magyarok Nagyasszonyának, hogy minden gyarlóságunk ellenére mellettünk van, s ezer éve nem hagyja elveszni népét.

A kivonulás. dr. Völgyesi Levente diakónus és ifj.Fülöp Gábor ministráns
 
 dr.Beer Miklós püspök atya a zarándokok gyűrűjében
 
Nem csak lélekben gazdagodva, de testben is gyarapodva térhettek haza a zarándokok, hiszen a márianosztrai hívek megvendégeltek mindenkit, aki ennek a zordnak induló, de verőfényessé váló napon a Szűzanya köszöntésére érkezett.
( A felvételeket Kertész Krisztina és Benedek Zsolt készítette.)
 
További képek a zarándoklatról: 

https://picasaweb.google.com/107150691027203622221/Marianosztra2011Oktober?feat=email#5663795861544997666

( A felvételeket Novák Ernő készítette.)
https://picasaweb.google.com/Krisztina.Kertesz.St.George/20111009PalosRendZarandoklataMarianosztrara?authkey=Gv1sRgCMnkmPLktr-SiQE&feat=email
 
A szertartásról  még:
http://www.vaciegyhazmegye.hu/
http://www.magyarkurir.hu/hirek/magyar-palos-rend-300-eves-felujitott-kegykepenek-megaldasa