You are hereKrisztus öt szent sebe - főbúcsú Püspöki szentmise 2012. július 1.

Krisztus öt szent sebe - főbúcsú Püspöki szentmise 2012. július 1.


" Jézusom, szent sebeid érdemei által bocsáss meg nekünk és könyörülj rajtunk!"

Szent Kereszt ereklye

 

Krisztus öt szent sebének tisztelete a pálos hagyományok sorába tartozik. 1669-ben a wondorfi (Sopronbánfalva) rendházban alakult az első társulat a szent sebek tiszteletére, majd ezt a pesti kolostor égisze alatt egy újabb társulat követte, míg végül a XVIII. század közepén Márianosztrán létrejött a harmadik konfraternitás, s ezzel együtt elkészült  Krisztus Öt Szent Sebe tiszteletére fölszentelt oltár is a  templomban. Tekintettel arra, hogy a pesti pálos (ma: Egyetemi templom ) építésével párhuzamosan a Szent Sebek kápolnát lebontották, a nosztrai oltár lett az Öt Szent Seb társulatok főoltára.

 

A pálos rend megtöretésével a Szent Sebek tisztelete hazánkban háttérbe szorult,  majd a XIX. század hatvanas éveiben Marie-Marthe CHAMBON vizitációs nővér tapasztalásainak hatására fölerősödött a Szent Sebek tisztelete világszerte.

 

Dr. Lékai László prímás-érsek, bíboros  nem sokkal halála előtt kérte föl Árva Vince pálos szerzetest, a márianosztrai templom akkori plébánosát, hogy újítsa föl ezt a szép pálos hagyományt, s  minden évben július első vasárnapja legyen Krisztus Öt Szent Sebének ünnepe s egyben a templom egyik főbúcsúja. (Pusztán az érdekesség kedvéért, 1986-ban egy-két nappal az általa szorgalmazott ünnep előtt szólította a bíboros urat magához a Teremtő.)

Közel harminc éve már töretlen népszerűségnek örvend az ország katolikus hívei körében  évről-évre a szertartás, ami szombaton szentmisével kezdődik, majd a hívek keresztutat járnak a Kálvárián. Éjféli misével folytatódik a szertartás. Az éjjeli imádságos virrasztást követően reggeli szentmise következik, majd a Szent Keresztet hordozva körmenetben indulnak a zarándokok a Kálváriára, ahol  szabadtéri ünnepi szentmisével zárul a szertartás-sorozat. ( Az időjárás és egyéb technikai okok miatt némelykor - mint ahogyan idén is - a szertartás nem a Kálvárián, hanem a kegytemplomban s a templom előtti téren zajlik.)

Keresztút
   

A keresztúti ájtatosságot Bulcsú, Vilmos, Ágoston és Imre pálos testvérek végezték
 
Vigiliás szentmise 
   
Vizi András újmisés pálos atya első - a paptestvérek közreműködése nélkül  celebrált - szentmiséje

"Áldott vagy, Urunk, mindenség Istene, mert a Te bőkezűségedből kaptuk a bort!"
   

"Ez az én testem, mely értetek adatik!"
"Ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé..."
   
 

Ünnepi szentmise

   

 Dr. BABEL Balázs Kalocsa-kecskeméti megyéspüspök, érsek-metropolita
 A kegytemplom Öt Szent Seb oltára
   
 Köszöntések  
   


Püspök atya homiliája

 


Az átváltoztatás
 
     
"Íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit..."

   


   "A szentmise véget ért, menjetek békével!" 
     
     
Körmenet a Szent Kereszttel  
     
     
     
     
     
     
Vissza a kegytemplomba