You are hereBoldog Özséb ünnepe 2012. január 18.

Boldog Özséb ünnepe 2012. január 18.


A Magyar Pálos Rend hagyományosan Boldog Özséb alapító atya mennyei születésnapjához (január 20) legközelebb eső szerdán tartja legnagyobb éves rendi ünnepét. Az ünnepi szentmise előtt dr. BEER Miklós megyéspüspök atya, pálos konfráter, a pálos szerzetesek, pálos konfráterek,  a megjelent paptestvérek, diakónusok és  több száz zarándok testvérünk jelenlétében megáldotta a tölgyfából készített új padokat. A padok cseréjére a kártevők pusztító munkája miatt került sor. Az új padokat - a  XVIII.századi padoknak méretében és formájában is hű mását - a nagylelkű adományoknak köszönhetően tudta a rend elkészíttetni.

Minden kedves adományt ezúton is hálásan köszönünk.

 Az ünnepi menet a leendő pálos múzeum helyiségéből indult a szentmisére
 
   
 Bevonulás a templomba
Borsos József perjel atya köszönti dr. BEER Miklós váci megyéspüspököt, a paptestvéreket és megjelent diakónusokat
   
 A főoltár az ünnepelt Boldog Özséb pálos alapító atya relifjével
 A 300 éves Magyarok Nagyasszonya kegykép
   
   
A padok megáldása: dr. Beer Miklós püspök atya és Vizi G. András pálos szerzetes, diakónus és Martos György diakónus
 
 A szentmise könyörgése
 A szentlecke
dr. Szentirmay Tamás pálos konfráter
   
dr. Beer Miklós püspök atya,
Bátor Botond pálos szerzetes atya, tartományfőnök,
Vizi G. András pálos szerzetes, diakónus

 
 Az evangéliumos könyv incenzálása
 Az evangéliumot  dr. Völgyesi Levente diakónus hirdette
   
dr. Szentirmay Tamás pálos konfráter, Puskás R. Antal pálosszentkúti perjel atya, Fülep D. Ágoston pálos novicius
A homilia
   
 Az eucharisztikus ima
Sáfrán Bánk pálos szerzetes, diakónus, dr. Szilárdfy Zoltán pálos konfráter, Udvarnoki L. István pálos atya
 Agnus Dei
   
 "Ez az én testem..."
"Ez az én vérem..."
   
 Mi Atyánk...
 "Köszöntsétek egymást a béke jelével!"
   
 Bátor Botond atya a márianosztrai kegykép másolatával ajándékozza meg Beer Miklós püspök atyát
 Az Európai Borlovagrend több tagja adománnyal járult az új padok elkészíttetéséhez
   
Deo gratias!  Teréz  pálos nővér és Imre J. Csanád atya
   

További fényképek dr. Aczél L. Zsongor atya felvételei:
https://picasaweb.google.com/aczellzs/Marianosztra20120118BeerPk2?authkey=Gv1sRgCKiFu_eTmPH0pAE