You are hereBazilika minor

Bazilika minor


A Szentszék Istentiszteleti és Szentségi Kongregációja

2012. május 4-én a Magyarok Nagyasszonya templomot

Bazilika Minor címmel és méltósággal ruházta föl

 

 

Istentiszteleti és Szentségi

Kongregáció

______

 

Prot. N. 688/11/L

 

 

A VÁCI EGYHÁZMEGYÉNEK

 

Excellenciás és Főtisztelendő Beer Miklós váci püspök 2011. július 5-én kelt levelében felterjesztett, a papság és a krisztushívők óhaját és kívánságát kifejező kérésére, az Istentiszteleti és Szentségi Kongregáció, a XVI. BENEDEK pápától neki adományozott sajátos hivatalánál fogva, a fent említett Egyházmegye határain belül az Istennek és a Boldogságos Szűz Máriának, Magyarok Nagyasszonyának fölszentelt Márianosztrai plébániatemplomot, ahol a krisztushívők állhatatos hódolattal tisztelik a földön a minden asszonynál áldottabb Istenszülőt, hogy az Úrnál folytonosan kieszközölje, és égi közbenjárására a kegyelmek teljességét kiérdemelve, azt elnyerje, nagy örömmel ékesíti fel a szokásnak megfelelően a BASILICA MINOR címmel és méltósággal, az összes megillető jogokkal és liturgikus felhatalmazásokkal, a megtartandók megtartásával, az 1989. november 9-én kiadott „De Titulo Basilicae Minoris” dekrétum normái szerint.

 

Minden ellenkező rendelkezés érvénytelen.

 

Kelt 2012. május 4-én, az Istentiszteleti és Szentségi Kongregáció székhelyén.

 

 

 

(Antonius Card. CAÑIZARES LLOVERA)

Prefektus

 

 

(+ Iosephus Augustinus DNOIA, O.P.)

Érsek, titkár