You are hereAranymise

Aranymise


"ÉN ÖRÖMEST HOZOK ÁLDOZATOT, SŐT MAGAMAT IS TELJESEN FELÁLDOZOM LELKETEKÉRT."

                                                                              /2Kor.12,15/

       1961 június 18-án Szent Pál hitvallása jegyében kezdte papi szeretetszolgálatát Csanád atya     és  József atyaEgymástól teljesen függetlenül ugyanazt az idézetet választották hivatásuk jelmondataként.                                                                                                                                            

Az ország minden részéből, sőt a Felvidékről is érkezett több száz hívő jelenlétében adott hálát az Úrnak az eltelt ötven évért Csanád atya és József atya 2011. június 18-án.

                                   Mindenért hálával."Magasztalja lelkem az Urat"/Lk.1,46/ 

Az Atyák Laudációja és pályafutásuk állomásai az Ave Regina! 2.számában olvasható.

 

 

   
 P. BORSOS János József pálos szerzetes
 P. IMRE János Csanád pálos szerzetes

A hálaadó szentmise a bevonulással kezdődött. 

   P. BÁTOR Botond tartományfőnök a szentmise kezdete előtt adta át őszentsége XVI. BENEDEK pápa személyes áldását tartalmazó dokumentumot az ünnepelt atyáknak, melyben életüket a Magyarok Nagyasszonya oltalmába ajánlja.
 A szentleckét dr. BŐZSÖNY Ferenc olvasta föl,    
 a homiliát P. BÁTOR Botond mondta, melyben méltatta Csanád atya és József atya érdemeit.
  A szentmisét az ünnepeltek közösen celebrálták
 rendtársaikkal és renden kívüli paptestvéreikkel együtt.
 "Emeljük fel szívünket!"
"Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek!"
 A szentmisén résztvevők egy csoportja, az Isteni  Szeretet Leányai nővérek
A Pálos nővérek a szentmisén, előtérben a Gregorián kórus

KISS László, Márianosztra polgármestere  a község nevében bronz emlékplakettet adott át József atyának

                   József atya köszönetet mond              

Az Európai Borlovagrend ajándékait -  névre szóló és fényképpel fölcimkézett kiváló borokat - Csanád atya vette át.

A márianosztrai hívek különleges ajándéka volt, hogy vendégül látták a messzi földről érkezetteket, hiszen a két órás liturgia fél egyre fejeződött be.
József atya és Csanád atya pálos testvéreik és egyházmegyés paptestvéreik gyűrűjében.
   

A bal oldali csoportképen láthatók: Milus Ferenc atya, Marian Waligora és Roman Majewski  pálos atyák Czestochowából, dr. Völgyesi Levente diakónus, Bocsa József piarista atya, Hlédik László atya, Vilmos testvér, dr. Karafa János atya, Szűcs Imre testvér , Sáfrán Bánk testvér, Csanád atya, Bátor Botond pálos tartományfőnök atya, József atya, Pál Csaba testvér, Máté testvér, Csóka János  pálos atya, Szalay András atya, Balla Barnabás és Puskás Antal pálos atyák, Varga Miklós atya,Győrfi Szabolcs és Botfai Levente pálos atyák, Vizi András testvér, Udvarnoky István pálos atya, Galgóczi Rudolf atya, Gordos Ferdinánd atya

 Urunk, Jézus, további irgalmadba és szeretetedbe ajánljuk József atyát és Csanád atyát, akiket szent szolgálatoddal kitüntettél!

(fotók: Benedek Zsolt)

További képek a Picasa Webalbumban  (P. Aczél Zsongor felvételei)