You are here2015.június 7. Úrnapja - elsőáldozás

2015.június 7. Úrnapja - elsőáldozásÚRNAPJA

Annak a szövetségnek a vére ez, amelyet az Úr kötött


Krisztus titokzatos testének és vérének megünneplése  a XIII. század közepétől ismeretes. A szertartást eredetileg pünkösd utáni 10. napon, áldozócsütörtökön tartották. Ez a nap volt a húsvéti szentgyónás elvégzésének zárónapja. A XVIII. században Márianosztrán az ünnepet mind áldozócsütörtökön, mind pedig az azt követő vasárnapon megtartották. Áldozócsütörtökön az Oltárszentséget monstranciában virágszirmokkal és zöld ágakkal borított útvonalon végighordozták a faluban. Négy helyen földíszített oltárt állítottak, ahol a hívek a fölolvasott evangéliumi részlethez kapcsolódva élőképeket mutattak be. A szertartás délelőtt 9 órától nem ritkán kora délutánig tartott. A vasárnapi szentmisére a templomban díszítettek föl négy oltárt, ekkor a körmenet elmaradt.

A legújabb kori rendelkezéseknek megfelelően az úrnapi szertartást: a szentmisét, majd utána a körmenetet a faluban fölállított oltárokhoz áldozócsütörtök utáni vasárnapon tartották a Magyarok Nagyasszonya bazilikában is.

Az ünnepi szentmisét P. Vizi András plébános-perjel mutatta be.

Ezen a magasztos ünnepen járult először szentáldozáshoz  hét gyermek.

P. Vizi András plébános-perjel körül Horváth Dorina,Podolecz Alexa, Korcsok Viktor, Gyurcsek Márk Márianosztráról,
 Sali Viktor, Bezeczky János ,Bezeczky Márton Szobról  

Hódolat

Szentségi áldás

P. Hesz Attila kisegítő lelkész

A felvételeket Kiss László polgármester úr készítette, köszönet érte!