You are here2015.július 4-5. Irgalmas Jézus Öt Szent Sebe - főbúcsú

2015.július 4-5. Irgalmas Jézus Öt Szent Sebe - főbúcsú


 

Szentmise Sarlós Boldogasszony ünnepéről a Mária-kútnál 

2015. július 4.


A két napos főbúcsú első szertartásán P. Vizi András perjel-plébános köszöntötte a gyalogosan, kerékpárral, kisvonattal, autóval, érkezett zarándokokat.

„Mária magasztalja az Urat. Örvendezik, mert az Úr nagy dolgot tett életében. Méhében hordja az Üdvözítőt, az Istent. Mi is ennek az örömnek részesei lehetünk, ha Istent szívünkbe fogadjuk.”


 

A szentleckét Schottner Miklós úr olvasta föl, aki a Mária-kút helyreállításnak egyik kezdeményezője volt

A szentmisét P. Csóka János pálos tartományfőnök mutatta be P. Vizi András koncelebrálásával

   
 
A hívek meghitt imádsága Testvéri öröm Istenben - András atya és János atya
   

A szentmise végén András atya megköszönte minden segítőnek jóságát, szeretetét, hogy évről évre megvalósulhatnak a szentmisék a  Mária-kútnál.  „Isten öröme csordogáljon lelkünkbe a szentmisék által!”

Az oltárszolgálatot Borsós Krisztián pálos jelölt, a zenei szolgálatot Emmer István kántor úr látta el.

+ + +

A csillagfényes éjszakában maroknyi lelkes hívő kersztutat imádkozva, gyertyákkal vonult föl a kálváriára, hogy a mindent átölelő csöndben a legszentebb áldozat részesei legyenek.

Az éjféli szentmisét P. Hesz Attila pálos szerzetes mutatta be.

+ + +

 

Ünnepi szentmise a kálvárián

2015. július 5.


A kánikula senkit sem riasztott vissza, hogy közös kereszthordozással feljusson a márianosztrai kálváriára az ünnepi szentmise helyszínére. 

Istennel együtt, egymást szeretve, segítve könnyebb a kereszt terhe.

 

 

Lakatos Szabina ministráns. Istenben örömtelivé válhat a nehézségek vállalása.

 

P.Puskás  Antal pálosszentkúti perjel, P. Vizi András és a hívek kereszthordozása

 

 

 

„Jézus sebei szimbóluma annak a szeretetnek, mely a végsőkig, a belehalásig szeret. Nincs vége, sem határa az Ő szeretetének.” 

Az ünnepi szentmisét P.CSÓKA János tartományfőnök mutatta be 

P. Puskás Antal pálosszentkúti, P. Vizi András márianosztrai perjel és P. Hesz Attila kisegítő lelkész koncelebrálásával.

Az oltárszolgálatot Podolecz Noémi, Lakatos Szabina, Fenyvesi Zsolt, Kovács András,

a zenei szolgálatot Emmer István kántor úr látta el.

 

A szentmise végén András atya megköszönte a zarándokoknak, hogy a nehézségeket is vállalva  eljöttek erre a szent helyre megünnepelni  Jézus mindent odaadó szeretetét.

 

Felvételek és tudósítás: Zsombokné Stedra Katalin