You are here2015. január 21. Pálos főünnep

2015. január 21. Pálos főünnep


 

„A szerzetesség a lélek oázisát, a lélek jólétét segíti elő"

Esztergomi Boldog Özséb ünnepe 


Esztergomi Boldog Özséb

halálának évfordulója

a Magyar Pálos Rend legújabb kori történelmének

meghatározó eseménye.


 Az ünnep főcelebránsa Dr. Bábel Balázs Kalocsa-kecskeméti érsek-metropolita volt,


a pálos atyák – P. Csóka János tartományfőnök, P. Borsos József és P. Bátor Botond emeritus provinciálisok,

P. Botfai Levente pécsi perjel, P. Vizi András márianosztrai perjel, P. Györfi Szabolcs budapesti perjel, P. Puskás Antal pálosszentkúti perjel, P. Temesvári Benedek, P. Mátyás Mihály, P. Pál Csaba  -, valamint

Ft. Msgr. dr Darvas-Kozma József pápai káplán, csíkszeredai plébános, pálos konfráter, Ft. Milus Ferenc szőnyi és dunaalmási plébános, pálos konfráter,

P. Barta Szabolcs CM  lazarista szerzetes és Ft. dr. Kovács István „Doki atya” koncelebrálásával.

 

 A bevonulás után P. Vizi András márianosztrai perjel-plébános köszöntötte  Érsek atyát, a megjelent pálos konfrátereket

– az említetteken túl -  dr. Bőzsöny Ferenc, Dobróka László, dr. Szentirmay Tamás és Tasnádi Tamás urakat, 

 Kiss László urat, Márianosztra polgármesterét, Kovács István urat,  a Márianosztrai Börtön-és Fegyház megbízott parancsnokát és  Péchy Dániel  gazdasági vezető urat,

a pálos nővéreket, a kismarosi cisztercita nővéreket, a Pálos Baráti Kör tagjait, a megjelent zarándokokat

és nem utolsó sorban a márianosztrai híveket.

Fr. Fülep Ágoston

Olvasmány a Királyok könyvéből

 " ...[Illés]Azt mondta: "Most már elég, Uram! Vedd magadhoz lelkemet! Én sem vagyok különb atyáimnál."Ezzel lefeküdt és elaludt. Egyszer csak angyal érintette meg, és így szólt hozzá: "Kelj föl és egyél!"Ahogy odapillantott, lám, a fejénél egy sült cipó meg egy korsó víz volt.Evett is, ivott is, de aztán újra lefeküdt aludni. Ám az Úr angyala másodszor is megjelent, megérintette és azt mondta: "Kelj föl és egyél! Különben túl hosszú lesz neked az út."/1Kir 19,4-7/

 

 P. Hesz Attila, dr. Bőzsöny Ferenc

Szentlecke Szent Pálnak a Filippiekhez írott leveléből

„...Uramnak, Krisztus Jézusnak fönséges ismeretéhez mérten mindent szemétnek tartok. Érte mindent elvetettem, sőt szemétnek tekintettem, csakhogy Krisztust elnyerhessem és hozzá tartozzam."/Fil 3,8 /


 P. Csóka János tartományfőnök

Evangélium Szent Lukács könyvéből

"...Jézus azonban ezt mondta: "A rókáknak van vackuk, az ég madarainak fészkük, de az Emberfiának nincs hová fejét lehajtania."Egy másikat felszólított: "Kövess engem!" Az így válaszolt: "Uram, engedd meg, hogy előbb elmenjek és eltemessem apámat.”"Hagyd a holtakra, hadd temessék halottaikat - mondta neki -, te meg menj, és hirdesd az Isten országát."Egy harmadik ezt mondta neki: "Uram, követlek, de engedd meg, hogy előbb elbúcsúzzam a családomtól."Jézus így válaszolt: "Aki az eke szarvára teszi kezét és hátrafelé néz, nem alkalmas az Isten országára." /Lk 9,58-62/

 

 
   

 Dr. BÁBEL Balázs Kalocsa-kecskeméti érsek-metropolita atya homíliája

A szentbeszéd élőben:

http://katteka.hu/video/boldog-ozseb-unnepe-marianosztran

(Video: Bonum TV, forrás: Magyar Kurir)

   

"Ez az én Testem, mely értetek adatik..."


 

P. Csóka János,                      Bábel Balázs,                      P. Vizi András

 

 "Őáltala, Ővele és Őbenne..."


 "Íme az Isten Báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit!"


   

 

 A szentáldozat


 

 A pálos konfráterek esküje

Dr. Bábel Balázs, Ft.Milus Ferenc, Dobróka László, Tasnádi Tamás, dr.Bőzsöny Ferenc, dr.Szentirmay Tamás, Ft. Darvas-Kozma József


Az ünnepi szertartás assistentia magistere P. Hesz Attila volt.

 

Az oltárszolgálatot Fr.Fülep Ágoston, Fr. Vörös Bulcsú, Fr. Fülöp Vilmos, Takács Péter, Podolecz Noémi, Lakatos Szabina, Markovics Amanda, Tóth Vivien a zenei szolgálatot ifj. Emmer István látta el.

Az infulista Borsós Krisztián, a bakulista ifj. Demcsik Dániel volt.

Köszönjük a fotókat Kiss László polgármester úrnak és a Pécsről érkezett Varga László  úrnak!

 

 A hagyományoknak megfelelően a zarándokokat a márianosztrai hívek megvendégelték.

Hálás köszönetet mondunk mindazoknak, 

- kivált Pomaházi Katikának, Jaczenkó Rózsikának, Bezeczky Erzsikének, Pierer Mártinak,Pierer Zoltánnak, Zsombok Lászlónak, Demcsik Dánielnek-, akik

 az ünnepség előkészítésében és lebonyolításában részt vettek!