You are here2014. október 5. Magyarok Nagyasszonya főbúcsú

2014. október 5. Magyarok Nagyasszonya főbúcsú


 

Magyarok Nagyasszonya

főbúcsú

 
szöve

„Boldogasszony Anyánk,régi nagy Pátrónánk,

Nagy ínségben lévén így szólít meg hazánk!
Magyarországról, édes hazánkról,
Ne felejtkezzél el, szegény magyarokról!”


A Magyarok Nagyasszonya főbúcsú ünnepi szentmiséjét

Dr. PALÁNKI Ferenc

egri segédpüspök úr pontifikálta

P. Csóka János pálos tartományfőnök,

P. Vizi András márianosztrai perjel-plébános,

P. Puskás Antal pálosszentkúti perjel  és

P. Koronkai Zoltán jezsuita atya koncelebrálásával

   

A gyalogos zarándokok énekes laudációja a Boldogságos Szűz Mária előtt

A zarándoklat lelki vezetője P. Puskás Antal pálosszentkúti perjel, segítői pedig Fr. Fülep Ágoston és Fr. Vörös Bulcsú pálos szerzetesek voltak.

 
Bevonulás
 
P. Vizi András perjel-plébános köszöntötte Dr. Palánki Ferenc püspök atyát és  a búcsúra érkezett zarándokokat
 
Az evangéliumot P. Csóka János tartományfőnök hirdette
 
Dr. Palánki Ferenc püspök atya homiliája
 
Felajánlás
 
"Őáltala, Ővele és Őbenne..."
 
"Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved..."
 
A szentáldozat
 
Püspök atya megáldja a szentmisére érkezetteket
 
Kivonulás
 

Az ünnepi szentmise zenei szolgálatát

a budapesti Szervita kórus látta el  Noseda Tibor karnagy úr vezetésével,  

ifj. Emmer István kántor úr orgonált

 
A hagyományokhoz híven  a márianosztrai hívek szerény agapéval várták a zarándokokat a bazilika előtti téren
 
 A meghívott vendégeket a márianosztrai pálos közösség látta vendégül
 

Az agapé után a Márianosztrai Fegyház és Börtön fogvatartottainak könnyűzenei együttese tartott zenei áhítatot

Takács Péter  vezetésével

 

Isten hozta a kedves zarándokokat! Szeretettel várunk vissza mindenkit!

Hálásan köszönjük a márianosztrai hívek áldozatkész segítségét!

A fotókat Kiss László úr Márianosztra polgármestere és

Vadász J. MáriaMagdolna készítette