You are here2013 Nagyhét - Húsvét

2013 Nagyhét - Húsvét


Virágvasárnap

 

  Barkaszentelés

Dr. Völgyesi Levente, P. Borsos József

                                                                          Passió


Takács Péter,Emmer István,Zsombokné Stedra Katalin                     Dr. Völgyesi Levente diakónus

 

Nagycsütörtök

 

A szentmisét P. Vizi András mutatta be

Zsombok Zsófia, Fr. Szűcs Imre

Húsvét ünnepe előtt történt: Jézus tudta, hogy elérkezett az óra, amikor a világból vissza kell térnie az Atyához, mivel szerette övéit, akik a világban maradtak, mindvégig szerette.
Vacsora közben történt, amikor a sátán már fölébresztette az áruló Júdásnak, Simon fiának szívében a gondolatot, hogy árulja el.
Jézus tudta, hogy az Atya mindent a kezébe adott, s hogy Istentől jött és Istenhez tér vissza.
Mégis fölkelt a vacsora mellől, levetette felsőruháját, fogott egy vászonkendőt, és maga elé kötötte.
Aztán vizet öntött egy mosdótálba, majd hozzáfogott, hogy sorra megmossa, s a derekára kötött kendővel megtörölje tanítványainak a lábát.
Amikor Simon Péterhez ért, az tiltakozott: "Uram, te akarod megmosni az én lábamat?!"
Jézus így válaszolt: "Most még nem érted, amit teszek, de később majd megérted." Jn 13, 1-8

A lábmosás szertartása
 

 

Nagypéntek

 

Az elítéltek keresztúti imádsága

   
   

A keresztúti áhitat lelkivezetője Takács Péter volt.

Nagypénteki szertartás

Passió

Takács Péter,Emmer István,Zsombokné Stedra Katalin,

Dr. Völgyesi Levente

Jézus így válaszolt: "Az én országom nem ebből a világból való. Ha ebből a világból volna országom, harcra kelnének szolgáim, hogy ne kerüljek a zsidók kezére. De az én országom nem innen való."Jn 18.37

 

Fr. Szűcs Imre, Suba Attila

 

Húsvét vigíliája

 

Tűzszentelés

 
 
 
 
"Krisztus világossága!" "Istennek legyen hála!"
   

                                        P.Borsos József

 

A  keresztvíz megáldása


 

 

A  keresztségi fogadalom megújítása


   

 

Feltámadási körmenet

 

HÚSVÉTVASÁRNAP