You are here2013. május 5. Elsőáldozás

2013. május 5. Elsőáldozás


„Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan…!”


A krisztushívők életének forrása és csúcspontja a szent Eucharisztia, ez valósítja meg az életközösséget Istennel. Hitünk szerint  a szentáldozás az  Oltáriszentségben  jelen levő Úr Jézussal  való, az emberi  létezés teljes vertikumára  kiterjedő  találkozás.  Kivált magasztos és életre szóló élmény, amikor a keresztény ember -  zömében gyermekkorában,de már tudatosan és szándékkal  - először veszi magához a szent Eucharisztiát.  

Idén a Magyarok Nagyasszonya Bazilikában P. Vizi András és Fr. Szűcs Imre lelki fölkészítése  után

13 gyermek részesült először ebben a szentségben.

   
   
 Bevonulás  A szentmisét P. Vizi András mutatta be
 

"Édes Jézus szállj szívünkbe
S óvj halálig hű vezér,
Hogy a lelkük bármi harcon
Mindörökké megmaradjon
Hófehér." 

(Sík Sándor: Fehér nap)

A szentmise kezdetén a szülők, keresztszülők és a pálos atyák köszöntése után Sík Sándor  versét olvasták föl az elsőáldozásra készülők

 Demcsik Dániel   Tenczel Boglárka 
   
 Lakatos Szabina  Markovits Amanda
   

Az olvasmányt  Tenczelné Tünde, a szentleckét Korcsokné Bognár Ildikó olvasta föl                                    

 

   
Evangélium Szent János apostol könyvéből
 

 Abban az  időben  Jézus  ezt mondta  tanítványainak:  „Aki  szeret  engem,megtartja tanításomat,  Atyám  is szeretni  fogja  őt, hozzá  megyünk,  és lakóhelyet veszünk nála. Aki nem szeret, az nem tartja meg tanításomat.  A tanítás    pedig, amelyet hallotok, nem az  enyém, hanem az Atyáé, aki  engem küldött. Ezeket  akartam  nektek  elmondani,  amíg  veletek  vagyok.  S  a Vigasztaló, a  Szentlélek, akit  majd a  nevemben küld  az Atya,  megtanít titeket  mindenre,  és  eszetekbe  juttat  mindent,  amit  mondtam  nektek. Békességet hagyok rátok. Az én békémet adom  nektek. Nem úgy adom, ahogy  a világ adja nektek. Ne nyugtalankodjék  szívetek, és ne csüggedjen! Hiszen hallottátok, hogy  azt  mondtam:  Elmegyek, de  visszajövök  hozzátok.  Ha szeretnétek, örülnétek annak, hogy az  Atyához megyek, mert az Atya nagyobb nálam.  Előre  megmondtam  nektek,  mielőtt  megtörténnék,  hogy  ha  majd bekövetkezik, higgyetek.” (Jn 14,23-29)

 

 
Egyetemes könyörgések
 

 Az adományok átvétele

 
 "Ez az én testem, mely értetek adatik..."  "Ez az én vérem kelyhe..."
   
A ministránsok: Fr.Szűcs Imre, Podolecz Noémi, Varju Ádám  "Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy..."

 

 
"Engesztelődjetek ki szívből egymással!" " Legyen békesség köztünk mindenkor!"
 

 "Íme az Isten Báránya!"

 "...Jézus elé indulok"

Az szentáldozás előtti ima

 

 

A szentáldozás
 
A szülők és a márianosztrai hívek
 
 

"Áldjon meg Téged az Úr!"

    Vizi András atya és Borsos József atya köszöntése

"Egy istenarc van eltemetve bennem, 
S most ásót, kapát, csákányt ragadok, 
Testvéreim, jertek, segítsetek,
Egy kapavágást ti is tegyetek, 
Mert az az arc igazán én vagyok."

A szentmise végén Reményik Sándor versét olvasták föl az elsőáldozók. 

 

Az ünnepeltek

Alsó sor balról jobbra: Lakatos Szabina, Markovits Amanda, Tóth Vivien, Tenczel Boglárka, Bozsó Dorottya

Fölső sor: Longável Bence, Schwéger Zalán, Gyurcsek Bálint Noel, Pintér Szabolcs, Korcsok Kevin, Mihalko Flórián, Jaczenkó Benedek, Demcsik Dániel

Legfölül: P. Vizi András és Fr. Szűcs Imre

 

 

Isten hozott benneteket a Magyarok Nagyasszonya plébánia közösségében!

 

A fotókat Kiss László polgármester úr készítette.

A szentmise zenei szolgálatában közreműködött Zsombok Zsófia (fuvola)  és a Takács Péter vezette Gregorián kórus. 

Köszönjük!