You are here2013. január 23. Boldog Özséb ünnepe

2013. január 23. Boldog Özséb ünnepe


Az Úr megvigasztalja népét, és megkönyörül szegényein (Iz.49,13.)

"Boldog Özséb, áldott atyánk, 

esedezve kérünk:

 gyűjtsed össze imádságra

árva magyar népünkl"

 

 

A Magyar Pálos Rend január 23-dikán ünnepelte Esztergomi Boldog Özséb

  mennyei születésnapjának 843.évfordulóját.

Az ünnepi szentmisét

Dr.BEER Miklós váci megyéspüspök úr, pálos konfráter -  MAYER Mihály püspök úr, pálos konfráter, a pálos atyák és konfráterek koncelebrálásával - mutatta be.

 

 

   
A szertartás a bevonulással vette kezdetét
                                      
ifj. Fülöp Gábor, Fr. Szűcs Imre, Vörös Bulcsú  novicius Az Európai Borlovagrend képviselői
   

Borsos József perjel atya köszöntötte  Dr. Beer Miklós és Mayer Mihály püspök atyákat, Bátor Botond tartományfőnök atyát, a pálos testvéreket és konfrátereket, a Márianosztrai Fegyház és Börtön megjelent vezetőit, Kiss László polgármester urat és a kedves zarándoktestvéreket.
 
A szentmise
 
P.Csóka János pécsi perjel, Milus Ferenc pálos konfráter, P.Aczél Zsongor,  P.Borsos József nosztrai perjel
Fr.Fülep Ágoston, Dr. Beer Miklós püspök atya
 

A Márianosztrai Fegyház és Börtön vezetői:

Pétsy Dániel úr, Nagy István úr, Csóti András bv.vezérőrnagy úr, országos parancsnok és felesége, Biczó László bv.dandártábornok úr,intézetparancsnok

Püspök atya homiliájában a magyar nép összefogására szólított föl, s akkor a Boldogságos Szűz Mária pártfogása alatt nincs ok a reménytelenségre.
 
Az eucharisztikus ima
   
Fr.Fülep Ágoston, P.Borsos József, Mayer Mihály püspök atya
P.Puskás Antal pálosszentkúti perjel, P.Temesvári Benedek,Gruber Géza szendehelyi plébános, P.Mátyás Mihály, P.Imre Csanád, dr.Balpataki Béla konfráter, P.Botfai Levente
   
" Őáltala, Ővele és Őbenne..." "Legyen békesség köztünk mindenkor!"
Beer Miklós püspök atya, P.Bátor Botond tartományfőnök
   
A szentáldozat
 
 
Ima Boldog Özsébhez
 
A Bazilika Boldog Özséb oltára
Fr. Fülep Ágoston, Vörös Bulcsú novicius
   

Az Európai Borlovagrend képviselői

A pálos konfráterek fogadalom-megújítása

dr. Szentirmai Tamás, a Rend irodavezetője, Dobroka László, Pálosvörösmart polgármestere

 

 

 

"Legyen áldott az Úr neve !"

"Most és mindörökké"

 

 

A kivonulás

 


P.Temesvári Benedek, P.Balla Barnabás, P.Puskás Antal
Dr.Völgyesi Levente diakónus,P.Győrfi Szabolcs,P.Bátor Botond, P.Pál Csaba, P.Botfai Levente

 

  

Dr. Beer Miklós püspök atya, Zagyva Krisztián ministráns

Mayer Mihály püspök atya

 

 

A katolikus sajtó megtisztelő érdeklődését az esemény iránt ld.

http://www.magyarkurir.hu/video/esztergomi-boldog-oezseb-unnepe-marianosztrai-bazilikaban

Hálásan köszönjük mindazok szolgálatát, akik az ünnepség  előkészítésében és lebonyolításában részt vettek!

Külön köszönet illeti KISS László márianosztrai polgármester urat, aki az  ünnep meghívott vendégeként  készítette el a szertartást bemutató fotókat!