You are here2013. július 7. Krisztus Öt Szent Sebe - főbúcsú

2013. július 7. Krisztus Öt Szent Sebe - főbúcsú


 

"Örök Atya! Fölajánljuk Neked a mi Urunk Jézus Krisztus szent sebeit,

hogy lelkünk sebei begyógyuljanak!"


(fotó: Benedek Zsolt)

Több száz zarándok érkezett július első vasárnapján a bazilikába, hogy letérdelve a híres kegyoltár előtt lelki sebeire gyógyulást találjon, hálát adjon az Úr Jézusnak a kapott kegyelmekért és Szent Tamás apostollal kiáltson föl: "Én Uram és Istenem!"/Jn 20,29/

Zarándokcsoportok érkeztek Pécsről, a szlovákiai Vásárút, Csallóközkürt, Ebed, Vámosfalu, Komáromszentpéter településekről, egyéni zarándokok - többek között - Jászárokszállásról, Budapestről, Gyöngyösről, Ipolybalogról, Tiszaújvárosból és a börzsönyi, Ipoly-menti falvakból.

(A főbúcsú történetét ld.http://marianosztrakegyhely.hu/content/ave-regina-2013%20iii%20evfolyam-4sz-krisztus%20ot-szent-sebenek-unnepe)

A szertartássorozat  szombat este 18.00-kor a vigíliás szentmisével kezdődött, majd 20.30-kor a

keresztúti ájtatossággal folytatódott, s az éjféli misével zárult a bazilikában.

A szentmiséket P. Borsos József és P. Csóka János pálos atyák mutatták be.

P. Borsos József 


   "Őbenne nyertük el a megváltást a vére árán, és bűneink bocsánatát bőséges kegyelme folytán..."
/Ef 1,7/

BORSOS József pálos atya mutatta be az első szentmisét vasárnap

 

A Vásárútról érkező zarándokok hódolata a kegyoltár előtt Oltárcsók
Könyörgés

Az olvasmányt Vörös Bulcsú pálos szerzetes, a szentleckét Csallóközkürtről érkezett László testvérünk olvasta föl.

József atya homiliája

"Engesztelődjetek ki szívből egymással! Legyen békesség köztünk mindenkor!"
A szentáldozat

"Jézus Krisztus, Isteni Megváltónk, légy irántunk és az egész világ iránt

kegyelmes és irgalmas!"

A kereszthordozás


Várakozás a Szent Keresztre

dr.Kovács László,dr.Kertész-Bakos Ferenc és felesége, Krisztina(nem látható a képen) és Kovács András

P.Vizi András márianosztrai perjel, Ft. Lormusz János vásárúti plébános, P. Csóka János pécsi perjel
A zarándokok a közel egy km-es úton fölváltva vitték a Szent Keresztet
 A kálvárián

"Én Uram és Istenem!" /Jn 20,28/

Az ünnepi szabadtéri szentmisét P.CSÓKA János pécsi perjel mutatta be P.Vizi András márianosztrai perjel és Ft.Lormusz János vásárúti plébános atya koncelebrálásával

 

 

A bevonuló ministránsok egyik csoportja

Az oltárszolgálatot a szertartások alatt Fr. Fülep Ágoston, Fr. Fülöp Vilmos, Fr Szűcs Imre, Fr. Vörös Bulcsú pálos szerzetesek, dr. Kovács László és fia, Kovács András, dr.Kertész-Bakos Ferenc, Germuska György akolitus, Podolecz Noémi, Nagy Brigitta, Lakatos Szabina és a vásárúti zarándokok ministráns fiataljai végezték


P. Csóka János, P. Vizi András

Fr.Fülöp Vilmos pálos szerzetes

Olvasmány Zakariás könyvéből

"...Dávid házára és Jeruzsálem lakóira kiárasztom a jóindulat és az imádság lelkét. Arra emelik majd tekintetüket, akit átszúrtak; gyászolják, mint az egyszülött fiút szokás, megsiratják, mint az elsőszülöttet..." /Zak 2, 10/

   

dr.Kertész-Bakos Ferenc

Szentlecke Szent Pál apostolnak a Filippiekhez írott leveléből

 "...Ő, mint Isten az Istennel való egyenlőségét nem tartotta olyan dolognak, amelyhez föltétlenül ragaszkodnia kell és hasonló lett az emberekhez. Külsejét tekintve olyan lett, mint egy ember. Megalázta magát és engedelmeskedett mindhalálig, mégpedig a kereszthalálig.../Fil 2, 6-8/  

 P. Csóka János

Evangélium Szent János könyvéből

"...Nyújtsd ide az ujjadat, és nézd kezemet! Nyújtsd ki kezedet és tedd oldalamba! S ne légy hitetlen, hanem hívő!" Tamás fölkiáltott: "Én Uram és Istenem!" Jézus csak ennyit mondott:"Hittél, mert láttál.Boldogok, akik nem látnak, mégis hisznek!" /Jn 20,27-29/


Ft. LORMUSZ János, P. CSÓKA János, P.VIZI András

"Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy! Szenteltessék meg a Te neved..."

A zarándokok egy csoportja P. Borsos József
"S én veletek vagyok minden nap, az idők végezetéig." /Mt 28,20/

(A szombati szertartás képeit Gieszer Richard készítette, további képek:https://picasaweb.google.com/ 105795123065745552052/ MarianosztraKrisztus5SebeBucsu ?authkey= Gv1sRgCPf40erp7oe79wE# slideshow/5897664929490681202), a vasárnapi szertartás fotóit Vadász J. MáriaMagdolna)