You are here2013. február 2. Szeretetláng szertartás

2013. február 2. Szeretetláng szertartás


Szűzanyánk, ments meg minket Szeplőtelen Szíved Szeretetlángja által!

( A szeretetláng–rózsafüzér fohásza)

 „…amikor azonban elhatalmasodott a bűn, túláradt a kegyelem, hogy amint a bűn halált hozva uralkodott, úgy uralkodjék a kegyelem is a megigazulás által az örök életre a mi Urunk, Jézus Krisztus által ” (Róm. 5,20-21)

 A kegyelem  megnyilvánulása a Szeretetláng kiáradása, amit az Irgalmas Jézus Szent Sebeinek érdemére esdekelt ki a Boldogságos Szűzanya.

A Szűzanya szavaival: „Szent István király nekem ajánlotta országotokat, és én ígéretemmel biztosítottam, hogy szívemen viselem az ő és a magyar szentek kérését. Egy új eszközt szeretnék a kezetekbe adni. Nagyon kérlek benneteket, fogadjátok megértéssel, mert Szívem bánkódva néz országomra. Leányom, vedd e Lángot, melyet neked nyújtok először. Ez Szívem Szeretetlángja. Gyújtsd meg vele a tiédet és add tovább.” (Szeretetláng  lelki napló, 1962. ápr. 13.) 

Az üzenetet Kindelmanné Szántó Erzsébet világban élő kármelita szerzetes kapta, s ennek szellemében került sor Bazilikánkban a kapott kegyelem továbbadására immár harmadszor  Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén, ami egyúttal a Megszentelt élet  napja is.

(A Szeretetláng engesztelő lelkiségi mozgalomról további információk: http://www.szeretetlang.hu,      ld. még Események rovatban: 2011. és  2012. február 2.)

 

 

BORSOS József perjel atya fogadta a szép ünnepen a zarándokokat

RÓZSAFÜZÉR

A Szeretetláng rózsafüzéren, vagy a hagyományos öt tizedes rózsafüzéren imádkozható.
A keresztre:
(Isteni Megváltónk öt Szent Sebe tiszteletére ötször vetünk egymás után keresztet mély áhítattal) Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

A nagy szemre (szívre)
Szűz Mária Fájdalmas és Szeplőtelen szent Szíve, könyörögj érettünk, kik Hozzád menekülünk!
A három kis szemre (szívre):

1. Istenem, hiszek Tebenned, mert végtelenül jó vagy!
2. Istenem, remélek Tebenned, mert végtelenül irgalmas vagy!
3. Istenem, szeretlek Téged, mert mindennél szeretetre méltóbb vagy!

A nagy szemekre (szívekre):
Szűz Mária Fájdalmas és Szeplőtelen szent Szíve, könyörögj érettünk, kik Hozzád menekülünk!
A kis szemekre (szívekre):

Szűzanyánk, ments meg minket Szeplőtelen Szíved Szeretetlángja által!
Minden tized után mondjuk:

Áraszd Szeretetlángod kegyelmi hatását az egész emberiségre most és halálunk óráján! Amen.
Befejezésül:
(A Szentháromság tiszteletére és dicsőítésére háromszor mondjuk.) Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen
.

Szentmise  A szentmisét ROLIK Róbert Vác-deákvári plébános atya mutatta be  A szentbeszédet Dr.VÖLGYESI Levente diakónus mondta
   


 Előtérben a Vác-deákvári plébániáról érkezett zarándokok 

 

Gyertyaszentelés
Vizi András pálos atya, Borsos József perjel atya,

Rolik Róbert plébános atya, Völgyesi Levente diakónus

       A Felvidékről érkezett zarándokok egy csoportja

 

A SZERETETLÁNG és átadása


Borsos József perjel atya
 
   
Vizi András atya
 
   

Körmenet a Szeretlánggal

A zord időjárás miatt a körmenet a Bazilikában volt

   
   
   A márianosztrai hívek a körmenetben
   

 A körmenet után - az ebédidőre való tekintettel  - a kedves márianosztrai hívek agapéra várták a zarándokokat. A meleg lángos és a forró tea a testet is átmelengette. Ezután  szentségimádással és litániával folytatódott a szertartás.

Öröm volt látni a  fiatal lelkek részvételét  is - szüleik, nagyszüleik oldalán - a hosszú szertartáson.

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
miképpen kezdetben, most és mindörökké!

Amen