You are here2012. május 24. Pálos Múzeum

2012. május 24. Pálos Múzeum


 

A Pálos Múzeum és a Börtönmúzeum ünnepélyes megáldására került sor  2012. május 24-dikén. dr. VARGA Lajos váci segédpüspök hálaadó szentmisét mutatott be  a kegytemplomban, majd a konferenciaközpontban rendezett megnyitón a fölszólalók méltatták a beruházás és a kivitelezés eredményességét, ezután pedig Varga püspök úr megáldotta a két kiállítást.

A Magyar Pálos Rend és a Márianosztrai Fegyház és Börtön sikeres pályázatai   következtében - uniós támogatással – újult meg a márianosztrai hajdanvolt pálos kolostor  - ma Fegyház és Börtön – déli szárnya és az előtte elhelyezkedő barokk terecske. Az ötszáz millió forintot is meghaladó beruházásból arra is telt, hogy  - régi, használaton kívüli épületeket fölújítva – létrejöjjön a Magyar Pálos Rend történetét és a börtön történetét bemutató kiállítás.

A Pálos Rend történetét bemutató impozáns kiállítás SARBAK Gábor, SUDÁR Annamária és TÖRÖK Máté munkája.

A kiállítás hétfő kivételével minden nap 9-17 óráig tekinthető meg.

A szentmise
   

Az első sorban: Csóti András bv.vezérőrnagy mb.országos parancsnok, Kulcsár József országgyűlési képviselő ,Biczó László dandártábornok intézeti parancsnok, Kiss László polgármester

dr.Varga Lajos püspök úr, P.Bátor Botond tartományfőnök, P.Borsos József perjel-plébános, Szűcs Imre testvér, dr.Szentirmai Tamás a Pálos Rend irodavezetője

   
A megnyitó
   

A képen látható személyek:Kiss László polgármester, P.Imre Csanád pálos atya, P. Borsos József perjel-plébános, P.Bátor Botond tartományfőnök, Biczó László dandártábornok, Kulcsár József országgyűlési képviselő, Csóti András bv.vezérőrnagy,dr. Varga Lajos püspök úr

 
A múzeum megáldása
   
   
   
A kiállítás
   
 P.Bátor Botond  és Biczó László
 P.Borsos József, Csóti András, dr. Varga Lajos
   
A rabtemető

 Az ünnepélyes megnyitó végén a vendégek megtekintették az Európában szinte egyedülálló rabtemetőt, amit szintén uniós támogatással újítottak föl. A rabtemetőben nemcsak  elítéltek nyugszanak, hanem a börtön hajdani üzemeltetői, az itt elhunyt Vincés nővérek végső nyughelye is.

   
   

A felvételeket Varga László és Bihari Péter készítette.