You are here 2014. február 2. Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe

2014. február 2. Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe


"Új fény támadt, pogányoknak üdvösség, kiválasztott nemzetednek dicsőség"
 

 

 

Az Úr Jézus születését követő negyvenedik napon arra emlékezünk, hogy a Boldogságos Szűz Mária és Szent József az előírt módon bemutatta Őt a templomban. A Jeruzsálemben élő, igaz és istenfélő agg, Simeon,  a Szentlélek indítására a templomba ment, s a kisded Úr Jézust meglátva, így kiáltott föl:

"Bocsásd el most, Uram, szolgádat szavaid szerint békességben,hiszen már meglátták szemeim, akit küldtél, az Üdvözítőt.Őt adtad számunkra csodájára minden népnek,hogy fényeskedjék az egész világnak, mint választott néped dicsősége."/Lk 2, 29-32./


Az ünnep történetéről bővebben

"Úr Jézus Krisztus, igaz világosság, ki megvilágosítasz minden e világra jövő embert, áraszd áldásodat ezekre a viaszgyertyákra és szenteld meg azokat kegyelmed fényével és engedd kegyelmesen, hogy valamint e gyertyát meggyújtva látható tűzfénnyel eloszlatják az éjszaka sötétségét, úgy a mi szívünk is a láthatatlan tűz, azaz a Szentlélek fényessége által megvilágítva, minden vétkes vakoskodástól ment legyen és így lelkünk megtisztult szemével azt szemlélhessük, mi előtted kedves, üdvünkre nézve pedig hasznos, hogy így e világ homályos viszontagságai után a soha meg nem fogyatkozó világosságra eljutni érdemesek lehessünk; te általad, Jézus Krisztus, a világ Megváltója, ki a teljes Szentháromságban élsz és uralkodol. Amen." /A gyertyaszentelés szövege/

 

P. Bátor Botond tartományfőnök, P. Vízi András perjel-plébános
 
"Urunk, Istenünk nagy hatalommal érkezik:...

...ragyogó fényességben, hogy felismerjék hívei. Alleluja, alleluja!"

 

"Istenünk, aki betöltötted Simeon szíve vágyát, és nem halt meg, amíg karjaiba nem fogadta a Messiást, engedd, hogy életutunkon mi is találkozzunk szent Fiaddal, és elnyerjük az örök életet! Krisztus, a mi Urunk által. Ámen."

Fotó: Benedek Zsolt