You are hereDiakónus-szentelés

Diakónus-szentelés


       " A kegyelmi adományok különfélék ugyan, de a lélek ugyanaz. A szolgálatok is különfélék, de az Úr ugyanaz. És az erőmegnyilvánulások is különfélék, de Isten, aki mindezt mindenkiben cselekszi, ugyanaz. A Lélek megnyilvánulásait mindenki azért kapja, hogy használjon vele."(1Kor 12,4-7)

       Dr. VÖLGYESI Levente jogászt, az ELTE Állam-és Jogtudományi Karának adjunktusát, a PPKE JÁK docensét dr BEER Miklós püspök atya szentelte föl szerpapi szolgálatra templomunkban   február 23-dikán. Levente tudományos és oktatói tevékenysége mellett közel húsz éve lát el  az oltár mellett szolgálatot Márianosztrán. Felesége  építészmérnök, s két gyönyörű lánykával áldotta meg házasságukat az Örök Atya.    

   
Dr. Beer Miklós püspök atya, 
Podolecz Noémí és Tasnádi Nóra ministránsok

Dr. Völgyesi Levente

 

 


Borsos József perjel atya kéri a püspök atyát a jelölt  fölszentelésére

 A Mindenszentek litániája


 

 

A szerpap - diakónus - az egyházi rendfokozatok között  legalul foglal helyet, ezt az áldozópap és a püspök fokozat követi. Szentelése a szentségi szentelések közé tartozik; eltörölhetetlen nyomot hagy a fölszentelt lelkében. Már az apostolok idejében  megtörtént  az első hét diakónus  szentelése.(ApCsel 6,6)

A fölszentelés leglényegesebb eleme a püspöki kézrátétel.

A diakónus feladata az Ige szolgálata, az Oltár szolgálata és a szeretszolgálat. Ezen kívül plébánosi fölhatalmazás alapján keresztel, esket, temet.

Az első századokban több feladatot töltöttek be, a püspökök segédjeként fontos szerepük volt az egyház igazgatásában.

 A kézrátétel
 
Isten áldása kísérje Völgyesi Levente szolgálatát az oltár mellett, családjában és munkájában!

 

A diakónus-szentelés teljes képanyaga:    

https://picasaweb.google.com/maskep.mlap/DiakonusSzenteles#