You are hereAve Regina! 2012. 1.sz.

Ave Regina! 2012. 1.sz.


Ave Regina!

A márianosztrai Magyarok Nagyasszonya kegytemplom és a Boldog Özséb kolostor hírharangja 

2012.II.évfolyam 1. sz.  

N a g y b ö j t i   i d ő 

 A nagyböjti idő célja az áldozatvállalás Krisztussal, a húsvét ünneplésének előkészítése, emlékezve a mi Urunk, Jézus Krisztus negyven napos pusztai fölkészülésének idejére.

A nagyböjt hamvazószerdától nagycsütörtök estig, a szentmise megkezdéséig  - idén február 22-től április 5-ig - tart.

Szigorú böjti nap van Hamvazószerdán(február22.) 
és Nagypénteken (április 6.).
E napokon a hústilalom mellett háromszor szabad étkezni és csak egyszer jóllakni.

A húseledeltől való megtartóztatás kötelező a nagyböjti idő péntekjein is mindazok számára, akik a 14. életévüket betöltötték, de a 60. évüket még nem kezdték  meg.

   Az idei nagyböjti időszakra két főünnep: Szent József, a Boldogságos Szűz Mária jegyese (március 19.) és Urunk születésének hírüladása  - Gyümölcsoltó Boldogasszony -(március 26.), valamint egy ünnep: Mátyás apostol ünnepe (február 24.) esik.  


József atya nagyböjti  üzenete

 

Az elmúlt két hónapban sok ünnep tette színessé és örömtelivé napjainkat. Az adventi készülődés, majd a karácsony meghittsége, - hogy életünk társává szegődött Megváltó Jézusunk - sok lelki vigasszal töltött el bennünket. Nagy léptékben éltük át Urunk Jézus gyermek- és ifjúkorát, majd nyilvános működésének kezdetét.

A Vízkereszttől hamvazószerdáig tartó időszak, a farsang, az örvendezés ideje volt.

Hamvazószerdával egy másfajta szempont szerinti lelki időszak következik a liturgikus évben. A hamvazással lelkünk édesanyja, Anyaszentegyházunk, a biztos igazságra akar bennünket figyelmeztetni, hogy porból vagyunk, s porrá is leszünk. Isten a föld anyagából formálta az embert, az élet leheletét lehelte bele, így lett az ember élővé.

Ebben a böjti, bűnbánati időben elsősorban arra tekintünk, Aki szenvedésével, halálával, föltámadásával megnyitotta nekünk az ősszüleink bűne miatt bezárt mennyország kapuját. Érezzük, hogy boldogságra vagyunk teremtve, ezért  keressük sokféle utakon  nyugtalan szívvel a boldogságunkat.

Isten úgy szerette a világot, hogy egyszülött Fiát adta oda érte, hogy aki hisz benne, annak boldog, örök élete legyen. Jézus Krisztus azért lett testvérünk, hogy segítségünkre legyen abban, hogy a Mennyei Atyához eljussunk. A szófogadó gyermekek kapják meg az örökséget. Az az ember szereti Istent, aki megtartja tanítását, parancsait.

Bűnbánatra figyelmeztet bennünket egyházán keresztül az Isten, hogy ha engedetlenségünkkel elszakadtunk tőle, most tekintsünk magunkba, vizsgáljuk meg hol vétettünk, és őszinte bűnbánattal, erős fogadással, kérjünk bocsánatot a szentgyónásban, hogy visszafogadjon minket gyermekeinek, és újra a boldog örök élet örökösei lehessünk.

Tehát, amikor egyházunk és lelki atyáink bűnbánatra intenek minket, azt is azért teszik, hogy a farsangi öröm és mosoly fokozódjék a tiszta szív örömével. Ha így érkezünk el húsvét ünnepére, Jézus Krisztus feltámadásának örömére, akkor allelujás ujjongás tölti majd el a lelkünket.

Ebben a szent negyven napban tisztuljunk meg lelkileg, hogy bármikor is kell hazamennünk örökös otthonunkba, nyugodt lélekkel állhassunk Urunk és Atyánk elé.

Ezekkel a gondolatokkal kívánok minden kedves Olvasónak örömteli, boldog húsvéti ünnepeket Pálos közösségünk nevében.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4d/Cilice3.jpg

   

Hírek

 

BORSOS József perjel atya december 15-17-ig három napos adventi lelkigyakorlatot tartott Tatán a Minoriták templomában.

Karácsonykor az elítéltek pásztorjátéka volt a templom előtti téren, a földíszített hatalmas karácsonyfa alatt december 21-dikén. A márianosztrai óvódások és iskolások december 24-dikén betlehemes játékot mutattak be a templomban.

A CSALÁD évének záróeseményeként december 30-dikán, a Szent Család ünnepén szentmisét mutatott be Borsos József atya a jubiláns házaspárokért. (A szentmisét követő szeretetvendégségről honlapunk Események rovatában látható képes beszámoló.

A Váci Egyházmegye Dél-és Észak-Duna menti ifjúsági régiója február 11-dikén találkozót szervezett "A valóság Krisztusban van" címmel. A vidám és bensőséges hangulatú összejövetelen egyházközségünket BAHIL Fruzsina, BUKOVICS Dóra és ZSOMBOK ZSófia képviselte.

 

Anyakönyvi hírek

 

DWORAK Friedrich életének 72. évében,
MOÓRI Istvánné ZÁHONYI Margit pedig életének 59.évében eltávozott az élők sorából 2011. december 15-dikén.
Nyugodjanak békében!


Közlemények

 

Imre J. Csanád atya három napos nagyböjti lelkigyakorlata március 23- és 24-dikén  17 órakor lesz az esti szentmiséken, 25-dikén pedig a 8.30-kor kezdődő szentmisén fejeződik be.( A lelkigyakorlat témájához kapcsolódva március 18-dikán, vasárnap délután  HD-s minőségben filmet tekintünk meg Jézus szenvedéséről   a Boldog Özséb teremben.


KERESZTÉNY FILMKLUB a Boldog Özséb teremben

I. sorozat: A középkor híres szentjei

 Február 19. Vasárnap  14 óra

A SZERETET KÖTELÉKE I -II.

 Az izgalmas és monumentális film Assisi Szent Klára alakját hangsúlyozva párhuzamosan mutatja be  két ragyogó assisi fiatal, Klára és Ferenc csodálatos szeretetkötelékét a  háborúktól és gyűlölködéstől harsogó XIII.században                              105+105 perc

 

Február 26. Vasárnap 15 óra

A SZÓ,AMELY ÉGET

Pádova az uzsorások és bankárok városa a XIII.században, akik kíméletlenül teszik tönkre az emberek tucatjait, hogy minél több nyereségre tegyenek szert egészen addig, amíg egy hajótörést szenvedett szerzetes, Antal rá nem ébreszti őket életük hiábavalóságára.

100 perc

 

Március 4. vasárnap 14 óra

UMBRIA GYÖNGYE I-II.

 A XIV.században Umbriában dúló maffia-háború és egy szenvedélye szerelem szervezi egy gyönyörű, törékeny lány életét. A lehetetlennel veszi föl a harcot a szeretet erejével. (Film Szent Ritáról) 104+106 perc

 

 

 Március 11. vasárnap 14 óra

LEGYETEK JÓK, HA TUDTOK!

 A XVI. században élt, s kortársai által  ”Isten bohócának” nevezett Néri Szent Fülöp fordulatokban gazdag életén keresztül mutatja be, hogyan egyeztethető össze a hit a mindennapi élet dolgaival,  s mutatja be, hogy a gyermeki csintalanság nem a modern kor szülötte

110 perc

 

 

 

 http://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/small/30500695.jpg

Vendégeink -látogatóink

 

A téli, zord idő sem riasztott el sokakat attól, hogy templomunkat fölkeresse.

December 11-dikén a Váci Kolping Család zarándokai, 31-dikén pedig Budapestről kisvonattal 40 kiránduló érkezett. Ugyancsak Budapestről érkeztek látogatók január 15-dikén.

A Vác-deákvári plébánia fiataljainak zarándokútja január 2-dikán vezetett templomukba ROLIK Róbert plébános atya vezetésével.

A kismarosi hívek szokásos havi  szentmise hallgatással egybekötött zarándoklata december 12-dikén és január 13-dikán volt.

A januári és februári engesztelő virrasztásra a márianosztrai híveken kívül az alábbi helyszínekről érkeztek zarándokok: Ipolyfödémes, Palást, Ipolyság,Felső-Középső- és Kistúr, Tompa, Inám, Ipolybalog, Pécs, Budapest, Vácrátót, Szob, Ipolydamásd, Vámosmikola, Ipolytölgyes, Kemence, Nagybörzsöny és Clifton/USA.

Több száz zarándokot  láttunk vendégül templomunkban Boldog Özséb ünnepén (január 18.) és a Szeretetláng-átadás ünnepén (február 2.). /Képes beszámolónk a honlapunk Események rovatában láthatók, olvashatók./

        Isten hozta látogatóinkat, várjuk őket vissza szeretettel!

Köszönet

Köszönjük mindazoknak nagylelkű adományait és áldozatkész munkáját, akik a Boldog Özséb ünnep és a Szeretetláng-átadás ünnepén a zarándokok vendéglátásában segítségünkre voltak.

         Isten fizesse meg jóságukat!

(Az Ave Regina! következő száma - a tervek szerint - húsvétra jelenik meg.)