You are hereAve Regina 2011.8.sz.

Ave Regina 2011.8.sz.


 

Ave Regina!

A márianosztrai Magyarok Nagyasszonya kegytemplom és a Boldog Özséb kolostor hírharangja 2011. I.évfolyam 8.szám

A D V E N T I    I D Ő

Olvasóinknak kegyelmekben gazdag ünnepet kívánunk!

               

 

          Ady Endre: Karácsony – Harang csendül...

   

I.

 

                                                                Harang csendül,                                                                  

 Ének zendül,  
Messze zsong a hálaének

Az én kedves kis falumban

Karácsonykor   

Magába száll minden lélek.

Minden ember   

Szeretettel 

Borul földre imádkozni,

Az én kedves kis falumban

A Messiás

Boldogságot szokott hozni.

A templomba

Hosszú sorba'

Indulnak el ifjak, vének,

Az én kedves kis falumban

Hálát adnak 

A magasság Istenének.

Mintha itt lenn

A nagy Isten

Szent kegyelme súgna, szállna,

Az én kedves kis falumban 

Minden szívben

Csak szeretet lakik máma.

 

II.

 

Bántja lelkem a nagy város

Durva zaja,

De jó volna ünnepelni

Odahaza.

De jó volna tiszta szívből

– Úgy mint régen –

Fohászkodni,

De jó volna megnyugodni.

De jó volna, mindent,

Elfeledni,

De jó volna játszadozó

Gyermek lenni.

Igaz hittel, gyermek szívvel

A világgal

Kibékülni,

Szeretetben üdvözülni.

 

III.

 

Ha ez a szép rege

Igaz hitté válna,

Óh, de nagy boldogság

Szállna a világra.

Ez a gyarló ember

Ember lenne újra,

Talizmánja lenne

A szomorú útra.

Golgota nem volna

Ez a földi élet,

Egy erő hatná át

A nagy mindenséget.

Nem volna más vallás,

Nem volna csak ennyi:

Imádni az Istent

És egymást szeretni…

Karácsonyi rege

Ha valóra válna,

Igazi boldogság

Szállna a világra.

 

 

 

 

ANNO DOMINI 2011

 

 

     Isten kegyelméből elkezdtük az új egyházi évet.

     Csak örökké szerető mennyei Atyánk tudja mit tartogat számunkra az új esztendőben. Azt már tudjuk, hogy eseménydús volt az elmúlt esztendő, amiért most hálánkat szeretnénk kifejezni a Szentháromság egy Istennek, hogy terveinket, munkánkat, törekvéseinket megáldotta és eredményessé tette. Nagyasszonyunknak külön is köszönetet mondunk oltalmazó segítségéért, hogy minden esemény zökkenőmentesen zajlott le.

     Egy éve indítottuk el honlapunkat, és azóta több, mint ötezren keresték fel.

     Templomunk különleges eseményei is zarándokok ezreit vonzották Márianosztrára.

     Január l9-én Boldog Özséb Atyánkat ünnepeltük pálos testvéreink, a pálos konfráterek és a Pálos Baráti kör és a hívek részvételével.Az ünnepségen a Generális atya - kérésünkre - dr. Beer Miklós püspök atyának, dr. Török József c. prépost atyának, teológiai professzor úrnak és dr. Balpataki Béla atyának a Konfráteri Diplomát adományozta, amit Bátor Botond tartományfőnök atya adott át.

     Hagyományteremtő gondolattal került sor február 2-án először templomunk történetében a SZERETETLÁNG átadására számos zarándok jelenlétében.

     Imre János Csanád atya és Borsos János József atya pappászentelésük 50. évfordulóján, június 18-án adtak hálát az évtizedek kegyelméért. 600 zarándok látogatta meg az esemény kapcsán templomunkat.

     Július 3-án - a már több évtizedes hagyomány alapján - tartottuk meg AZ ISTENI IRGALMASSÁG ÖT SZENT SEBE főbúcsúnkat.

     Ez évi legnagyobb ünnepünk templomunk másik főbúcsúja, a MAGYAROK NAGYASSZONYA ünnepe volt, amit egy évig tartó előkészületek előztek meg. Restauráltattuk 300 éves kegyképünket és közadakozásból új, értékes koronát készíttettünk Égi Édesanyánk dicsőségére,amit dr. Beer Miklós püspök atya, egyházmegyénk főpásztora, pálos konfráter október 9-én áldott meg nemzetünk nevében 1.500 zarándok hívő imádságától kísérve. Az eseményről a Magyar Televízió, az Új Ember, a Keresztény Élet és a Magyar Kurir is beszámolt. Kegyképünk - a hazai templomok sorában - egyedül álló módon  válik láthatóvá: reggelente Boldog Özséb atyánknak a főoltárra helyezett ezüstözött faragott domborműve fölemelkedik egy ősi Mária-himnusz dallama kíséretében, majd egy bársonyfüggöny kettéválik s e mögött helyezkedik el a Szűzanya kegyképe. Az esti szentmise után pedig ismét bezáródik a kegykép.

     A felvidéki PÁZMÁNEUM szervezésében november 13-án a CSALÁDOKÉRT végzett Imakilenced befejező szentmiséje több száz zarándokot vonzott. Paptestvérek, diákónusok, akolitusok és ministránsok szolgáltak szerte az országból és a Felvidékről kegytemplomunkban az esemény alkalmából.

    Ősszel a szúette, 283 éves padokat fölszedettük, és új, tölgyfából készített – az eredetivel mindenben egyező formájú - padokat készíttettünk , amivel ugyancsak Szűzanyánkat akarjuk megajándékozni. A december 8-dikán beszerelt új padokat január 18-án, Boldog Özséb atyánk ünnepén dr Beer Miklós püspök atya fogja megáldani.

    A 2011-ben a látogatóink száma a tízezer főt meghaladta. Ebből a bejelentkezett, csoportosan érkezett zarándokok száma nyolcezer körül volt. Ám templomunk reggeltől estig nyitva van, s mivel ez köztudott, igen sok csoport bejelentkezés nélkül érkezett.

 

    Hálásan köszönjük az egyházközség híveinek és a zarándokoknak a látogatását, segítségét, nagylelkű adományait! Reményeink szerint lélekben gazdagodva és szép élményekkel távoztak templomunkból, ahová minden időben szeretettel várunk vissza mindenkit!

    Jóságos Mennyei Atyánk! Miként a Szent Sebek oltárképen kitárt karral ott vagy szenvedő Fiad, Urunk Jézus Krisztus       fölött, minket is oltalmazz kitárt, jóságos karoddal és védj meg minden testi és lelki veszélytől a kereszthordozásunkban, légy segítőnk kálváriás utunkon! Szűzanyánk! A Te kegyképed adott alkalmat arra, hogy Fiaddal, Jézus Krisztussal együtt ünnepeljünk. Hála mindezért Istennek és Neked Szűzanyánk!

 

József atya

 

 

HÍREK

 

November 13-dikán volt a Családokért  fölajánlott - határokon átívelő - Imakilenced záró szentmiséje templomunkban.        (A képes beszámoló az Események rovatban látható, olvasható.)

 

December 10-dikén az esti szentmisét követően agapéra várta a bérmálkozásra készülők kicsiny, ám lelkes közössége az öt éve bérmálkozókat. A tizenöt meghívottból csak hárman - Angyal Ákos, Bogár Imre, Princz Gábor - érezték fontosnak, hogy a meghívást elfogadják.Örvendezünk visszatérésüknek és reméljük, hogy a többiek is előbb-utóbb visszatalálnak...

 

Anyakönyvi hírek 

   

TASNÁDI Attila életének 46. évében visszatért Teremtőjéhez 2011.november 18-dikán.

     Nyugodjék békében!

 

KÖSZÖNET

 

Hálásan köszönjük az egyházi hozzájárulások befizetését!A Magyar Püspöki Kar ajánlása szerint ennek mértéke a netto jövedelem egy százaléka.

 

Köszönjük a padok elkészíttetéséhez adott nagylelkű adományokat! Isten fizesse meg !

 

Örvendetes módon egyre többen jelentkeznek oltárszolgálatra.

Köszönjük Blaskó Leila, Varju Ádám, if. Fülöp Gábor, Tasnádi Nóra, Podolecz Noémi, Bukovits Dóra, Zsombok László, Zsombok Zsófia, Nagy Brigitta, Nagy Adrien, Borsos Balázs, Jaczenko Márk, Kenderák Krisztián, Burik Zoltán, Bódis Bence, Bahil Fruzsina, Szalai Dávid ministránsoknak, hogy időt szakítanak a liturgikus szolgálatra.

 

KÖZLEMÉNYEK

Szeretettel várjuk a 2011-ben házasságuk kerek évfordulóját ünneplő házaspárokat családjukkal együtt a 2011. december 30-dikán,  a SZENT CSALÁD ünnepén, pénteken 17 órakor kezdődő szentmisére, s az azt követő szeretetvendégségre.(A névre szóló meghívókat hamarosan kézbesítjük.)

 

A  felsős hittanos csoportok 2011. december 29-dikén, csütörtökön Budapestre kirándulnak megtekinteni a  Bazilikát, az Egyetemi /volt pálos / templomot és a Sziklatemplomot, ahol szentmisén vesznek részt.

 

Karácsonyi képeslapok és 2012-es pálos naptár még kapható a templomban.

 

 

(Következő lapszámunk - terveink szerint - 2012. januárjában, Boldog Özséb ünnepére jelenik meg.)