You are hereAve Regina 2011.7.sz.

Ave Regina 2011.7.sz.


 

Ave Regina!

A márianosztrai Magyarok Nagyasszonya kegytemplom és a Boldog Özséb kolostor hírharangja 2011. I.évfolyam 7.szám

 

 

Pálos Mindenszentek

A zsolozsma a Titkos Jelenések hatalmas látomásával kezdődik : «És láték más angyalt fölszállani napkeletről, kinél az élő Isten pecsétje volt és nagy szóval kiálta a négy angyalnak, akiknek megadatott, hogy ártsanak a földnek és a tengernek, mondván : Ne ártsatok a földnek és a tengernek, sem az élőfáknak, míg megjelöljük homlokukon Istenünknek szolgáit!» (Jel. 7, 2—3.)

Mennyi ismeretlen Szentje van a Pálos rendnek, kiket majd csak az Utolsó

Napon ismerünk meg : a Hatalmas jele fog ragyogni tiszta homlokukon.     Tiszteletükre külön ünnepet tartunk november 6-ikán. Esengve kérjük őket mind : «Szent Pált, a remeték Pátriárkáját és Mesterét, Szent Ágostont, törvényhozónkat,

az isteni törvény Doktorát s fiaikat, követőiket, Krisztus vértanúit, Szent Hitvallóit, Boldog Szüzeit, hogy könyörögjenek értünk». Néhányat ugyan ismerünk közülük: Csepellényi György, Török Márton, Szvetenay Miklós vértanukat, Jámbor Ferenc,

Báthory László, Angyal Tamás hitvallókat, Boldog Özsébet, Boldog Istvánt, Boldog Lőrincet, kiket liliommal szoktak ábrázolni, érintetlen tisztaságuk jeléül, de hány van, hány vértanunk a török időkből, hány hitvallónk a buzgó századokból, hány haláluk után is romlatlan testű, tiszta lelkű pálos, kiknek a nevét sem tudjuk . . . Őket kérjük hát a szép könyörgésben, hogy Isten az ő érdemeikre tisztítson meg minden gyarlóságunktól s velük együtt élvezzük majd a jövendő örök dicsőséget.

Mert szépen mondja Szent Ágoston a zsolozsma szentleckéjében : «Nem ők szorulnak a mi ünneplésünkre, hisz az égben az angyalokkal együtt örvendeznek. De örülnek nekünk, nem, ha tiszteljük csupán, hanem, ha utánozzuk is őket. Ámbár ha tiszteljük, csak nekünk használ, nem nekik. De tisztelni és nem utánozni őket : hazug hízelkedés . . .» (Sermo in Natali Yiginti Martyrum).

 

(Forrás: Fehér Barát. 1943.novemberi szám)

                                                                      - + + + + + + + + + + -

HÍREK

Elkezdődött a hittanoktatás!

Az alsó tagozatosok  hittan órái az iskolában lesznek megtartva: az elsősöké hétfőnként 12 órától, a második és negyedik osztályosok órái pedig keddenként 12.55-től.

A felsősök foglalkozásai a Mária-lak Boldog Özséb termében lesznek:                                                    az ötödikeseké péntekenként 14 órától,                                                                                               a hatodikosoké pedig ugyancsak péntekenként 15 órától.

Szintén a Boldog Özséb terem lesz  az elsőáldozásra és a bérmálkozásra jelentkezők fölkészítésének  helyszíne. Az elsőáldozásra jelentkezők foglalkozása szombatonként délelőtt 10 órától, a bérmálkozásra  jelentkezőké  pedig  szombat 14 órától lesz.

                                                      


Borsos J. József perjel atya október 2-dikán  szentmisét celebrált  és homiliát mondott a dunakeszi  Szent Mihály templom főbúcsúja alkalmából,  október 5-dikén az Isteni Szeretet Leányai  budapesti rendházában  lelkinapot tartott, 6-dikán pedig a budai ferencesek rendházában Renfőnöki konferencián vett részt. Október16-dikán volt a Pázmáneum szervezésében, a Család Éve alkalmából meghirdetett kilenced nyolcadik állomása Kicsinden (Szlovákia), ahol József atya mutatta be a szentmisét és mondott homiliát a felvidéki paptestvérek koncelebrálásával.

                                                                 - xxx -                      

Bátor Botond pálos tartományfőnök vizitációra érkezett október 25-26-dikán.

                                                                 - xxx -

November első hetében a régi, szúette padokat eltávolítva, új, tölgyfa padsorokkal gazdagodik templomunk. A padok cseréje miatt pár hétig kisebb kényelmetlenségre lehet számítani, de bízunk abban, hogy ez egyik testvérünket sem riasztja vissza attól, hogy a szentmiséken buzgó lélekkel vegyen részt.Adventre -reményeink szerint - az új padsorokban imádkozva várjuk Urunk születését. Az új padsorokat  dr. Beer Miklós püspök atya január 18-dikán áldja meg.

                                                                - xxx -

Advent első két hétvégéjén import ruha-, cipővásár lesz a Boldog Özséb teremben az egyházközség javára.

 

Anyakönyi hírek

Trubjanszky Csaba és Novinszky Csilla CLAUDIA KITTY nevű leánykája október 16-dikán részesült a keresztség szentségében.

              Isten hozta a kis újszülöttet!

                                                         - ooooooooooooooo-

Vendégeink, zarándoklatok

Magyarok Nagyasszony a ünnepén, október 8-dikán Domoszlóról, busszal érkezett zarándokoknak mutatott be szentmisét József atya.A zarándokok Máriazellbe folytatták útjukat.

Ugyanezen a napon Ugodról  érkeztek zarándokok, akik szentmisével adtak hálát   a Szűzanyának.

Október 9-dikén templomunk főbúcsújára, és a 300 éves kegyképünk újrakoronázására és  a fölszentelésére másfél ezer hívő érkezett. Többek között Esztergomból Klarissza nővér vezetésével , a pécsi Szent István templomból, Etedről, Gyöngyöstarjánból, Dunaújvárosból, Hevesről, Tatabányáról, Szekszárd-Incehegyről, Pálosvörösmartról, Gyöngyöspatáról, Patakról, egy-egy busszal, a budapesti Sziklatemplomból pedig 2 busszal érkeztek zarándokok. A regisztrált gyalogos zarándokok száma meghaladta a félszázat.

A kismarosi hívek havi zarándoklata és lelki-napja október 10-dikén volt.

Az október 13-ai engesztelő virrasztásra a márianosztrai híveken kívül Óvár, Ipolyfödémes, Palást, Ipolyság, Felső-,Középső-, és Kistúr, Tompa, Szob, Budapest, Ipolytölgyes, Ipolydamásd, Vámosmikola, Nagybörzsöny zarándokai jöttek el.

Kecskemétről  harminc kiránduló látogatta meg templomunkat 21-dikén

Az Esztergom – Szobról 22-dikén érkezett gyalogos  zarándoklat részvevőit Szűcs Imre testvér kísérte  Szobról a kegytemplomba.

Krakkóból 51 lengyel zarándok érkezett  busszal 22-dikén, s szentmisével köszöntötték a Szűzanyát.

Október 23-dikán volt a betegek zarándoklata, s ebből az alkalomból  Nyíregyházáról érkeztek látogatóink busszal.

A budapesti városmajori plébánia ministránsai 29-dikén látogatták meg templomunkat Horváth István  káplán atya vezetésével, aki hálaadó szentmisét mutatott be részvételükkel.

               Köszönjük a látogatást és  a nagylelkű adományokat! Nagy szeretettel várunk mindenkit vissza!

 

            (Ez évi utolsó lapszámunk - terveink szerint adventben jelenik meg.)