You are hereAve Regina 2011. 5.szám

Ave Regina 2011. 5.szám 
Ave Regina!

A márianosztrai Magyarok Nagyasszonya kegytemplom és a Boldog Özséb kolostor hírharangja


2011. I.évfolyam 5.szám

                      SZŰZ MÁRIA SZÜLETÉSE (KISBOLDOGASSZONY)

         Az ünnep neve latinul: Nativitas B.M.V, de népiesen csak Kisboldogasszonynak, sőt Kisasszony napnak hívjuk.A hagyomány úgy tartja, hogy a Boldogságos Szűzanya születési helye a Betheszda-fürdő mellett volt Jeruzsálemben. Az V. század elején ezen a helyen Szent Anna tiszteletére templomot építettek, s ennek a fölszentelési ideje esett szeptember 8-ra, s így ezen a napon emlékezik meg az Egyház a Szűzanya születésnapjáról. A XIII. századtól az ünnepnek nyolcada is volt, ám ezt 1955-ben eltörölték.
         A barokk kortól - XVIII.század - bontakozott ki Magyarországon az ünnep tisztelete, s gyönyörűséges népszokások társultak hozzá.
         Az ünnep hajnalán a napfelkeltét a szabadban várták, így csatlakozva az angyalokhoz, akik a Szűzanya születésén örvendeznek a mennyben:
        „Boldog vagy szentséges Szűz Mária és minden dicséretre méltó, mert belőled támadt az igazság Napja, Krisztus, a mi Istenünk”
        Szép szokás  volt -jó lenne fölújítani -, hajnalban a kelő nappal a szentolvasó elmondása és az Úrangyala-koszorú, ami nem más, mint a Boldogságos Szűzanya tizenkét csillagú koronája tiszteletére elmondott tizenkét Úrangyala.Azt is tartották, hogy akinek érdeme van rá, a fölkelő napban megláthatja Máriát.
         Ezen a jeles napon szoktak a fecskék búcsút venni, s - Közép-Európából - a Szentföld érintésével repülni téli tartózkodási helyükre.
                                                                    - + + + -
          
 
HÁLA A NOSZTRAI SZŰZANYÁNAK!
          
          
           A XVIII. században sok csodás esemény, imameghallgatás történt a nosztrai kegyképhez
köthetően. Ezekről az eseményekről megemlékeznek a pálos rendi iratok. A rend 1786-os szétszórattatását követően a följegyzések  abbamaradtak... Ezeket a meghallgatásokat szeretnénk újból összegyűjteni, s hitünket erősítendő közzétenni. Szeretettel várjuk és tesszük közkinccsé a történeteket.

 

 

 

Csodálatos esemény története

          Az eset  1992. augusztus l2-én délelőtt 11 és 12 óra között történt. Egy kiégett izzót akartam  kicserélni a templom baloldali középső  oszlopfőjén elhelyezett égősorban. Elsőre sikerült lejönnöm az oszlopfőről, a cserét ellenőrizendő. Utána ismét felmentem a kórusra,  majd  - folytatni a munkát -  a létrára másztam, melyről ismét átültem az oszlopfő sarkára. Abban a pillanatban az oszlopfő sarka levált, és velem együtt elindult emeletnyi magasságból lefelé,  a templom burkolata felé. De, mintha angyal szárnyak segítettek volna, nem függőlegesen csapódtam a kőpadlónak. A gravitációt szinte meghazudtolva a mintegy 5 centiméter vastag fából készült térdeplőt és az ülést összetörve értem le. A bal karomra estem, ezért az eltört alkarcsontomat a későbbi műtét során 7 darab csavarral rögzítették. Ekkor kaptam gipszet a csuklómra is. Tehát „csak” töréseket szenvedtem, de ezen kívül komolyabb sérülés nem ért.

A jó Isten és a Nosztrai Szűzanya, a mi Máriánk köténye megmentett sok minden más maradandó vagy végzetes sérüléstől, mely egy 11,5 méter magasról   

lezuhanó embert érhet. A kegytemplom a kegyelem helye, munkavégzés előtt fohászkodtam a Szűzanyát és a szenteket kérve, hogy sikerüljön az égőcsere.

Hála a  jó Istennek és a segítő  Boldogasszonynak  ezért a csodálatos eseményért, ami velem történt! 

EMMER ISTVÁN,kántor

 

HÍREK
         
          Augusztus 26-dikán VIZY G. András testvért Udvardy György pécsi püspök a pécsi Lyceum (pálos) templomban  rendtársai körében diakónussá szentelte. András testvér márianosztrán töltötte noviciátusát, s itt tett örökfogadalmat 2006. augusztus 15-dikén. A nosztrai hívek jókívánságait Borsos József perjel atya, Imre Csanád atya és Szűcs Imre testvér tolmácsolta, akik részt vettek a fölemelő szertartáson.
          Isten kivételes kegyelme kísérje András testvért hivatását!

Anyakönyvi hírek
           
        
         Augusztus 28-dikán BLASKO István és Kovács Andrea BENJAMIN NOEL nevű kisfia,
         szeptember 3-dikán BÁRTFAI Péter és Lári Zsuzsanna leánykája, ESZTER,
         szeptember 4-dikén pedig ZSOMBOK László és Stedra Katalin LÁZÁR nevű kisfia
                                      részesült a keresztség szentségében.
Látogatóink - zarándoklatok
     
           augusztusi látogatóink:

8-dikán a  verőcei, kismarosi és a kóspallagi hívek tartották templomunkban havi lelkinapjukat.
Ugyanezen a napon   Balázs Pál plébános atya vezetésével Balatonkeneséről érkeztek zarándokok.
Augusztus 12-dikén  évfolyamtalálkozóra  Szobra érkezett volt diákok családtagjaikkal együtt tartották fontosnak, hogy hálát adjanak a Szűzanyának.
13-dikán A solymári Idősek Otthona lakói zarándokoltak el templomunkba.
16-dikán: Lázár István plébános atya a Mérk és Vállajról érkezett híveknek tartott lelki napot templomunkban és a kálvárián.
21-dikén Salgótarjánból érkeztek zarándokok.
22-dikén Nagy András és Gyurász Márk atyák kerékpáros zarándokok csoportjával érkeztek és tartottak lelki napot Bényről(Szlovákia).
27-dikén a MÁRIA -légió  megalakulásának 90.évfordulója alkalmából  Galgóczi Rudolf zselízi plébános atya, Nagy Péter káplán atya  Komarnoból és Balga Zoltán ipolysági káplán atyák lelki napot tartottak. A felemelő  és bensőséges ünnepre Zselíz, Léva, Újvár, Kisgyarmat, Szölgyén, Komarno, Szimő, Nagysalló,. Csáb, Aranyos, Nemesócsa, Sáró, Őrsújfalu, Ipolyság, Bécs és Zsemlér településekről érkeztek zarándokok.
           
            Köszönjük a látogatást, a nagylelkű adományokat! 

KÖSZÖNET
           
           Köszönjük az oltár melletti szolgálatot, a templom díszítésére hozott virágokat, a templom példás takarítását és  a  kedves testvérek figyelmességeit!
          
         
                                                                    - + -
           

Kedves Katolikus Honfitársam!A Központi Statisztikai Hivatal 2011. október 1. és 31. között népszámlálást végez Magyarországon. A tízévenkénti felmérés a társadalom mélyebb megismerésén és feltérképezésén túl a gazdasági, az egészségügyi, az oktatási, a szociális és a kulturális fejlesztések tervezésekor is alapul szolgál. Éppen ezért a társadalom jövője szempontjából is fontos, hogy megvallja a katolikus egyházhoz való tartozását. Jézus mondja: „Azokat, akik megvallanak engem az emberek előtt, én is megvallom majd mennyei Atyám előtt” (Mt 10,32).A lakossági kérdőív 38. kérdése: Mely vallási közösséghez, felekezethez tartozónak érzi magát? – válaszul írja be: katolikus.A KSH első alkalommal biztosít lehetőséget arra, hogy a polgárok a világhálón keresztül válaszoljanak a népszámlálási kérdőívre. Ez a mód mind az Ön, mind a statisztikai hivatal számára megkönnyíti a procedúrát. Kérjük, hogy a plébániai és más egyházi közösségek segítsék idősebb, illetve arra rászoruló honfitársainkat a népszámlálási kérdőív kitöltésében. A népszámlálásról bővebb információkat, részleteket az alábbi elérhetőségeken kaphat:

www.ksh.hu

www.nepszamlalas.hu

www.katolikus.hu

info.nepszamlalas@ksh.hu

 

Figyelmét megköszönve:


Erdő Péter
bíboros, prímás, érsek
a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke

 

       A következő hírharang a NAGYAROK NAGYASSZONYA ünnepére (október 8.) jelenik meg, s abban  ismertetjük    az október 9-dikei  szertartás részletes tudnivalóit. Köztudott, hogy  ekkor lesz a Magyarok Nagyasszonya kegykép újrakoronázása, amit dr. Beer Miklós püspök atya  áld meg nemzetünk nevében.