You are hereAve Regina 2011. 2.szám

Ave Regina 2011. 2.szám


 Ave Regina!

A márianosztrai Magyarok Nagyasszonya kegytemplom és a Boldog Özséb kolostor       hírharangja


   2011. I.évfolyam 2   

KÖSZÖNTÉS

         Nagy ünnepre készülünk!

         BORSOS J. József perjel atya és IMRE J. Csanád atya   1961. június 18-án kötelezte el magát Isten szolgálata mellett a püspöki kézfeltétel és papszentelés által az Egri Bazilikában.

         Azóta ötven év telt el és most ünnepélyes keretek között ad  hálát a két aranymisés atya Istennek a sok-sok kegyelemért, amelyre  -  a sokszor igen viharos körülmények közötti helytállás okán - valóban nagy szükség volt.

       Sokan jelezték érkezésüket: a  márianosztraiakon kívül,  az egész Ipoly-völgye, a közelebbi és távolabbi felvidéki hívek, a pálos szerzetesi életszakasz előtti régi ismerősök, Törökszentmikós, Újszentmargita vagy Gyöngyöspata környékéről, Dunakanyar és Budapest lakói, s mindazok, akik hálás köszönettel gondolnak az atyákra, akik közvetítették feléjük Isten megváltó szeretetét.

        József atya -   hat év megszakítással , amit a  pálos rend tartományfőnökeként Pécsett töltött   – két évtizede szolgál Márianosztrán,  s  nincs olyan katolikus krisztushívő  közel-, s távolban, aki nem ismerné őt és lánglelkű, lelkesítő prédikációit, de Csanád atya budapesti sziklatemplomi barátai is szép számban lesznek jelen, nem  beszélve azokról a hálás hívekről, akiknek lelki gondozását ebben a rövid két esztendőben Márianosztrán ellátta.

        József atya személyes varázsa mindenkit megfog: a Szentlélektől átitatott lelkesítő szavai,  energikussága, vendégszeretete, tettvágya válogatás nélkül mindenkit magával sodor. Márianosztrán nem fordulhat meg úgy zarándok, - de akár fáradt kiránduló -, hogy ne találkozzon vele, hogy ne üdvözölje az idegent, ne kalauzolja végig vagy meg ne kínálja valamivel.                                                                                                                      

 Márianosztrán  nem lehet elkallódni. Itt csak  szándékosan lehet nemet mondani  Isten hívására, s a rosszat választani.  József atyán keresztül Isten hív meg mindenkit az üdvösség útjára, amelyről letérni lehet, de nem érdemes,  s  ezzel a bölcsességgel általa szembesülhetünk.

         Csanád atya halk szava mögött hatalmas biblikus tudású, bölcs ember áll. Csanád atya szentbeszédei tankönyvi pontossággal, kiváló retorikai fölépítéssel ismertetik az üdvtörténet egyes eseményeit. Gyóntatószéke előtt hosszú sorok várakoznak Márianosztrán is, - amely bár a türelem próbája is lehetne -, de mindenki tudja, hogy megéri. Csanád atya lelki vezetése okán a hívő ember lelkében csata indul, amelynek egyetlen biztos vesztese van: a Sátán, s  ármánykodó csatlósai. Csanád atya irányításával felvértezve indulhatunk el a harcba, hogy végül megnyerjük lelkünk háborúját és a győzelmi tort Krisztus király  jobbján üljük meg.

         Kedves Atyák! Egyesek szerint révbe értetek. Mi nem gondoljuk így. Az aranymise egy állomás csupán, ahol egy pillanatra megállunk ünnepelni, hálát adni, s haladunk tovább, mi mindannyian együtt, s ha előbb-utóbb megtérünk Teremtőnkhöz, - reményeink szerint ott is – közösen, ujjongva  ünnepelünk majd,   - akkor már atyák és hívek egyaránt fehér ruhában -,amelyet a hitvalló élet tanúságában tisztára mostunk a Bárány vérében.

         Találkozunk, együtt szeretünk most szombaton, s egykor mindörökké.

                                                                                                                           Völgyesi Levente

 

 Csanád atya  pályafutásáról a http://portal.ujember.hu/hetilap/100425/8/csanad,

 József atyáéról pedig a  http://portal.ujember.hu/hetilap/100620/8/szerzetes lehet bővebben olvasni, ahogy maguk minderről beszélnek.

 

HÍREK

Megújult az ősszel fölkövezett templomudvar. A csinos faszerkezetre feszített ponyva lehetőséget ad arra, hogy akár esős időben, akár tűző napsütésben is közösségi rendezvények helyszíne legyen.

                                                                     + + +

Czakó Ferenc pécsi restaurátor egy heti kemény munkával újjávarázsolta a templom XVIII.századi szélfogóját.

 

ANYAKÖNYVI HÍREK

Május 15-dikén MOLNÁR László és Lehoczky Mónika kisfia MAGOR LÁSZLÓ nevet kapta a keresztségben.

                                                              + + +

Május 28-dikán örök hűséget fogadott egymásnak SZOLNYIK Csaba és HORVÁTH Beáta

                                                              + + +.

Özv. NÉMETH Istvánné Bogárdi Erzsébet és BÁNÁTI Miklós az örök hazába távoztak.

 

VENDÉGEINK


Május 13-dikán, a fatimai engesztelés 20. évfordulóján, - a márianosztraiakon kívül - zarándokok érkeztek Ipolyfödémesről, Palástról, Felső-. Közép-, és Kistúrról, Kéméndről, Kicsindről, Helembáról, Ipolyságból, Szalkáról, Tompáról, Budapestről, Vácról, Ipolydamásdról, Ipolytölgyesről, Kemencéről, Vámosmikoláról, Vácrátótról, Pécsről

Ugyancsak ezen a napon a kismarosi, verőcei és kóspallagi hívek zarándokoltak el templomunkba

Május 21-dikén  zarándokok érkeztek Szeghalomról  plébánosukkal és káplánjukkal együtt, és   Veresegyházáról. Esztergomból is érkezett ezen a napon egy gyalogos zarándoklat Kuti István vezetésével, s mert csak délutánra érkeztek Márianosztrára József atya külön misét mutatott be számukra.  A verőcei ökumenikus napok záró eseményének is templomunk adott helyet.

Június 3-dikán a váci Kolping Egyesület és  Szarvas Péter vezetésével  miskolci zarándokok látogatták meg templomunkat.

Szeretettel várjuk  vissza a kedves zarándokokat!

 

KÖSZÖNET

 

NAGY Istvánné CSÖPIKE Szobról - pár év kényszerű megszakítással - húsz éve minden hónap 13-dikán a maga hozta virágokkal díszíti föl templomunkat. Hálásan köszönjük áldozatkész munkáját, egyúttal imádkozunk érte, hogy betegségéből minél előbb fölgyógyuljon.

                                                                    + + +

 

Köszönjük a 300 éves kegykép október 9-dikei megkoronázására eddig eljuttatott adományokat!  Köszönettel fogadjuk a további hozzájárulásokat, amit személyesen,  plébániai csekken lehet befizetni vagy a Boldog Özséb Alapítvány bankszámlájára lehet átutalni.                                                                                

 A Boldog Özséb Alapítvány adószáma: 18671362-1-13,
 Bankszámlaszáma: 11742269-20001780.

________________________________________________________________________________________

A következő lapszám - terveink szerint - július 2-án, Sarlós Boldogasszony napjára és a Szent Sebek főbúcsúra jelenik meg