You are here2015. október 4. Magyarok Nagyasszonya - főbúcsú

2015. október 4. Magyarok Nagyasszonya - főbúcsú


 

"Anyja vagyok a szép szeretetnek"

Magyarok Nagyasszonya -főbúcsú


Hagyományosan a három napja gyalogosan Márianosztrára zarándoklók fogadásával kezdődött a főünnep.

P.CSÓKA János tartományfőnök, P. PUSKÁS Antal pálosszentkúti perjel és Fr. VÖRÖS Bulcsú kísérte a hosszú úton a zarándokokat. A bazilika kapujában P. VIZI András perjel-plébános várta és köszöntötte az érkezőket.

Bevonulás

P. Hesz Attila, Podolecz Noémi Borbála, P.Barta Szabolcs CM, P. Csóka János, P. Vizi András,

P. Forrai Tamás a jezsuita rend magyarországi  tartományfőnöke.

(Ft.Stella Leontin mesterkanonok váratlan megbetegedése miatt az ünnep főcelebránsa P. Forray Tamás  jezsuita tartományfőnök volt.)


Olvasmány Sirák fia könyvéből

Jó illatot árasztok, mint a szőlőtő, és virágomból pompás, dús gyümölcs terem. Anyja vagyok a szép szeretetnek, az istenfélelemnek, megismerésnek és a szent reménynek. Nálam van az út és az igazság minden kegyelme, nálam az élet és az erény minden reménye. Jöjjetek hozzám mind, akik kívántok engem, és teljetek el gyümölcseimmel, mert lelkem édesebb a méznél, és birtoklásom jobb a lépes méznél! Emlékezetem él minden idők nemzedékeiben. Akik engem esznek, még inkább éheznek, akik engem isznak, még inkább szomjaznak, aki rám hallgat, meg nem szégyenül, s akik értem fáradnak, nem esnek bűnbe. Akik fényt derítenek rám, örök életet nyernek.’’

Zsombokné Stedra Katalin  

Szentlecke Szent Pálnak a Galatákhoz írott leveléből

De amikor elérkezett az idők teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól született, és a törvény alattvalója lett, hogy azokat, akik a törvény alatt voltak, megváltsa, és elnyerjük a fogadott fiúságot. Mivel pedig fiak vagytok, Isten elküldte Fiának Lelkét szívünkbe, aki azt kiáltja: ,,Abba, Atya!’’ Tehát többé nem vagy már szolga, hanem fiú; ha pedig fiú, akkor örökös is az Isten által.

  Demcsik Bernadett

Evangélium Szent Lukács könyvéből

Isten pedig a hatodik hónapban elküldte Gábriel angyalt Galilea városába, amelynek Názáret a neve, egy szűzhöz, aki el volt jegyezve egy férfival. A neve József volt, Dávid házából, a szűz neve meg Mária. Bement hozzá az angyal, és így szólt: ,,Üdvözlégy, kegyelemmel teljes, az Úr van teveled.’

 

P, Csóka János  
P. Forrai Tamás homíliájában kiemelte: 

"Az élet is egy zarándoklat, ahol időnként elfáradunk, mert emberi erőnk véges, de ha nyitott a szívünk megtapasztalhatjuk, hogy az Úr velünk van. Ha hiszem, hogy Isten jelen van, akkor Isten segít megoldani a problémákat.

Isten erejével minden lehetséges!"

 

 
 

"Őáltala, Ővele, és Őbenne..."

 

Isten áldása
 
Boldogasszony, Anyánk, régi nagy pátrónánk...
 

Az oltárszolgálatot Fr. Vörös Bulcsú, Podolecz Noémi Borbála, Blaskó Leila és Tóth Vivien látta el.

A könyörgéseket Matolcsi Nikoletta olvasta föl.

A fotókat Kiss László polgármester úr készítette, köszönet érte!