You are here2014.július 5-6. Irgalmas Jézus Öt Szent Sebe főbúcsú

2014.július 5-6. Irgalmas Jézus Öt Szent Sebe főbúcsú


"Jézusom, szent Sebeid érdemei által -

bocsáss meg nekünk, és könyörülj rajunk!"

 

 

 

Remény és öröm hatotta át mindazokat a zarándokokat, akik július első hétvégéjének kánikulai forróságában nem a testüknek kerestek vízparton enyhülést, hanem az Irgalmas Jézus Öt Szent Sebében merítkezve, az élő víz forrásával csillapították zaklatott lelküket Márianosztrán a két napos szertartássorozat alkalmával. Az Úr Jézus öt sebhelyében megmutatkozó Isteni irgalmasság ereje hatotta át és erősítette a lelkeket, s a Boldogságos Szűz Mária anyai közelsége. 

(A főbúcsú történetét ld.itt )

 

Sarlós Boldogasszonyi búcsú


Az első szentmisét szombaton a Szob és Márianosztra közötti Mária-kútnál mutatta be P. VIZI András márianosztrai perjel-plébános

P. Roman MAJEVSZKI emeritus Jasna Gora-i perjel koncelebrálásával.

 
 

Megérkezik a kisvonat a zarándokokkal


P. Roman Majewski


P. Vizi András


 

Köszöntés


"Őáltala, Ővele és Őbenne...!"


A szentáldozat

Az oltárszolgálatot Germuska György akolitus és Podolecz Noémi, az énekszolgálatot ifj. Emmer István kántor úr látta el.


 

Éjféli vigíliás szentmise a kálvárián

Az esti szentmisét a bazilikában P. Csóka János tartományfőnök mutatta be. Az imádságos virrasztást követően gyertyás felvonulás indult a bazilikából a kálváriára, ahol a szentmisét P. Puskás Antal pálosszentkúti perjel-plébános celebrálta.


A gyertyás menetet a szabadtéri oltárnál P. Bátor Botond emeritus tartományfőnök dicsőítő gitárjátéka fogadta.


P. Puskás Antal és a ministránsok: Germuska György akolitus, Fr. Fülöp Vilmos és Fr. Vörös Bulcsú szerzetesek és Podolecz Noémi 


 

"Ha valaki követni akar, tagadja meg magát, vegye fel keresztjét és kövessen."/Mk 8,34./


Az ünnep első szentmiséjét a bazilikában P. Bátor Botond emeritus tartományfőnök mutatta be azok számára, akik koruk, egészségi állapotuk miatt nem tudták a hőségben a nehéz utat fölvállalni. Szentmise után indult a kereszthordozó menet énekelve, a Fájdalmas és a Szent sebek rózsafüzért fölváltva imádkozva  a kálváriára. A menetet  Kercza Csaba P. Asztrik ferences szerzetes, a pálos szerzetesek és a pálos nővérek vezették. Zarándokok érkeztek - többek között - Budapestről, Vácról, Szobról, Hevesről, Pécsről, a Börzsöny-környéki településekről, Petőfiszállásról, valamint  Szlovákiából Nyitráról, Ipolyságról, Ipolykesziről.


 

A kálvárián P. Puskás Antal és P. Bátor Botond várta szeretettel a bűnbocsánatot kérőket  

 

Az ünnepi szentmise


Az ünnepi szentmise főcelebránsa  Kercza Csaba P. Asztrik ferences szerzetes volt

P. Roman Majewski  emeritus Jasna Gorai perjel, P. Csóka János tartományfőnök,

P. Vizi András márianosztrai perjel koncelebrálásával.


 "Gyónom a Mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem..."


 Könyörgés


 Az olvasmányt


Fr. Vörös Bulcsú pálos szerzetes,


  a szentleckét  pedig Fr. Fülöp Vilmos

 

pálos szerzetes olvasta föl


 Az evangéliumot P. Csóka János tartományfőnök hirdette


 

P. Asztrik míves, csöppnyi humort sem nélkülöző homíliájában kiemelte - többek között - a változtatás szükségességét 


 "Hiszek egy Istenben, Mindenható atyában..."

 


 "Az Úr legyen veletek!"


 "És a Te lelkeddel!"


 "Ez az én testem, mely értetek adatik!"


 "Ez az én vérem kelyhe..."


 Az eucharisztikus ima


 "Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy!..."                                     "Legyen békesség köztünk...!"


 A szentáldozás


 Szentségi áldás


 A szentmise a magyar Himnusz hangjaival zárult


Az oltárszolgálatot Fr. Fülöp Vilmos és Fr. Vörös Bulcsú pálos szerzetesek, Germuska György akolitus, valamint Podolecz Noémi, a zenei szolgálatot ifj. Emmer István kántor úr végezte. A szentmisén közreműködött a Geresdlakról érkezett kamarakórus.


Kora délután a bazilikában a zarándokok vastapssal és imával köszönték meg a Márianosztrai Fegyház és Börtön fogvatartottai könnyűzenei együttesének zenei áhítatát, amely a Szentlélek dicsőítésére épült. Az együttes szakmai és lelki fölkészítője Takács Péter börtönlelkész volt.


"Szentlélek jöjj, lobogó láng,
Szentlélek jöjj, a világ vár.
Szentlélek jöjj, viharos szél,
Jöjj, áradj szét.

Jöjj el élő vízforrás,
Jöjj, a szívünk Téged vár,
Jöjj, ki fényt adsz lelkünknek,
Jöjj, úgy vágyunk Rád.
 Jöjj igazság forrása,
Jöjj, imádunk mindnyájan,
Jöjj, reményünk éleszd fel,
Jöjj kegyelmeddel.

Jöjj, a néped gyűjtsd egybe,
Jöjj, az alvót ébreszd fel,
Jöjj, a bűntől tisztíts meg,
Bátoríts minket."

A felvételeket Vadász J. MáriaMagdolna és ifj. Zsombok László készítette.