You are here2013. október 20. Idősek és betegek zarándoklata

2013. október 20. Idősek és betegek zarándoklata


 

"E SZENT KENET ÁLTAL ÉS NAGY IRGALMASSÁGA SZERINT SEGÍTSEN MEG TÉGED AZ ÚR

A SZENTLÉLEK KEGYELMÉVEL"

"A betegek szent kenetével és a papok imádságával az egész Egyház ajánlja a szenvedő és megdicsőült Krisztusnak a betegeket, hogy nekik enyhületet és üdvösséget szerezzen; sőt buzdítja őket, hogy szabadon csatlakozva Krisztus szenvedéséhez és halálához, szolgáljanak Isten népének javára."

[II. Vatikáni Zsinat: Lumen Gentium 11.]

Bazilikánkban húsz éve a Szent Lukács ünnepéhez (október 18) közelebb eső vasárnapon történik a betegek kenetének (régebbi, elterjedtebb nevén: az utolsó kenet) közösségi kiszolgáltatása. A hetedik szentség fölvehető, ill. kiszolgáltatható, ha a hívő élete betegség vagy öregség miatt veszélybe kerül, vagy ha visszanyert egészségét újabb súlyos betegség éri. De kortól függetlenül akkor is, ha komoly sebészeti beavatkozás előtt áll.

Borsos József atya homiliájában kiemelte:

A betegek kenete sajátos kegyelmének hatására a betegek egyesülnek Krisztus szenvedésével.

Megkapják a vigasztalást a betegség, öregség kegyetlen terheinek elviselésére, és lelküket az öröm és béke érzése hatja át.

Kivételes kegyelem gyanánt azok is elnyerik a kenet hatására a bűnök bocsánatát, ha ezt a beteg ember a 
 a bűnbánat szentsége révén nem tudta elnyerni. Tapasztalati tény, hogy sok esetben a szentség fölvétele után az egészség helyreállt, ha ez a lélek üdvösségének javát szolgálta. S ha a Teremtő úgy látja jónak, a szentség fölvétele segítség fölkészülni a hosszú útra, az átmenetelre az Örök Hazába.

     
A szertartás

A szertartás a keresztségi fogadalom megújításával kezdődött, majd hálaadással folytatódott a megáldott olaj fölött:

"Testvéreim! Ez a megáldott olaj a Szentháromság egy Isten emberszerető jóságának a jele és eszköze. Illő tehát, hogy amikor most kezünkbe vesszük, Isten jóságát megköszönjük, és mondjuk: Áldott légy, Istenünk!"

 Áldott légy, Istenünk!

 

 

A szentséget József atya és András atya szolgáltatta ki. A Püspök atya által Nagycsütörtökön megáldott szent olajjal megkenték a betegek homlokát és mind a két kezét e szavak kíséretében:

"E SZENT KENET ÁLTAL ÉS NAGY IRGALMASSÁGA SZERINT

SEGÍTSEN MEG TÉGED AZ ÚR A SZENTLÉLEK KEGYELMÉVEL"

Amen

"SZABADÍTSON MEG BŰNEIDTŐL, ÜDVÖZÍTSEN TÉGED,

ÉS ERŐSÍTSEN MEG JÓSÁGOSAN!" 

Amen.


   

"Urunk, Jézus Krisztus! Te magadra vetted emberi természetünket, hogy az embereket megváltsad és gyöngeségeiket meggyógyítsad. Tekints jóságosan ezekre a testi-lelki gyógyulást váró beteg és idős testvéreinkre, akiket a te nevedben megkentünk a szent olajjal. Erősítsd őket kegyelmeddel, vigasztald segítségeddel, hogy általad megerősödve legyőzzenek minden bajt! Aki élsz és uralkodol mindörökkön-örökké."

Amen.

 

(Fotó: Vadász J. MáriaMagdolna)