You are here2013. október 13. Engesztelő virrasztás

2013. október 13. Engesztelő virrasztás


FATIMAI ENGESZTELŐ VIRRASZTÁS 2013. OKTÓBER 13.

 

A fatimai napcsoda 96. évfordulóján több százan érkeztek Márianosztrára, hogy eleget tegyenek a Boldogságos Szűz Mária kérésének: imádkozzanak a bűnösök megtéréséért s engeszteljenek nemzetünk bűneiért.

 

 

A Magyar Pálos Rend  1990-ben történt visszatérése óta

 P. Borsos József négyszáznál is többször ment föl a szószékre, hogy a  távoli tájakról  külön buszokkal, gépkocsival, gyalogosan érkező zarándokok hitét lánglelkű prédikációival megerősítse a minden hónap 13-dikai nosztrai engesztelő virrasztáson. 

A szertartás kezdete előtt Borsos József pálos atya, majd Vizi András és Pál Csaba pálos atyák gyóntattak.

 

A közel három órás szertartás a keresztúti ájtatossággal kezdődött,majd az Oltáriszentség előtt

a rózsafüzér imádsággal folytatódott

Dr. Völgyesi Levente diakónus, Fr. Szűcs Imre pálos szerzetes 
   
A szentmise

A szentmise kezdetén József atya meleg szavakkal köszöntötte az

Ipolyvarbóról ZOLCZER György atyával, Budapest-Soroksárról SZERENCSÉS Zsolt plébános atyával, Ipolytölgyes, Letkés és Nagybörzsönyből IZRAEL Pál plébános atyával érkezett zarándokokat, továbbá Szlovákiából: Ipolykér, Ipolyfödémes, Palást, Kelenye, Ipolyság, Csáb Tompa, Horváti, Felsőtúr, Középtúr, Kiatúr, Inám, Deménd, Százd, Ipolybalog, Felsőszemeréd, Alsószemeréd, Kéménd, Garampáld, Kisgyarmat, Ipolyszakállos, Ipolykiskeszi, Ipolyszalka zarándokait. Érkezett zarándok Sarasotából/Florida, USA és természetesen Magyarországról is jöttek egyénileg a Boldogságos Szűz Mária folyamatos hívására imádkozni, engesztelni  Budapestről, Vácról, Szobról, Letkésről, Ipolydamásdról, Vámosmikoláról, Kemencéről, Bernecebarátiból és Márianosztráról.

 

"Uram irgalmazz, Uram irgalmazz, Uram irgalmazz!..."

Zolczer György atya

Olvasmány a Királyok könyvéből:"...adjatok szolgádnak egy szekér földet, amennyit egy pár öszvér elhúz, mert szolgád ezentúl nem mutat be égő- és véres áldozatot másnak, csak az Úrnak." 2Kir.5,17


                                                                                    dr. Kertész-Bakos Ferenc

Szentlecke a Timóteushoz írott II. levélből:"...Igaz kijelentés ez: ha meghalunk vele, majd élünk is vele;

ha tűrünk vele, uralkodni is fogunk vele. Ha azonban megtagadjuk, ő is megtagad minket, de ha mi hűtlenné válunk, ő hű marad, mert önmagát nem tagadhatja meg..."2Tim 2,12-13 

Dr. Völgyesi Levente diakónus

Evangélium Szent Lukács könyvéből:"...Jézus megkérdezte: "Nem tízen voltak, akik megtisztultak? Hát a kilenc hol maradt?
Nem akadt más, csak ez az idegen, aki visszajött volna, hogy dicsőítse az Istent?" Aztán hozzá fordult: "Állj fel és menj! A hited meggyógyított." Lk.17,17-19

József atya homiliája Hitről, Reménytől, Szeretetről...
Könyörgés
Germuska György akolitus  
   
"Az Úr legyen veletek!" "És a Te lelkeddel!"
   
 "Ez az én Testem, mely értetek adatik..."   "Ez az én Vérem Kelyhe..."
   

"Őáltala, Ővele és Őbenne..."

Völgyesi Levente,P.Borsos József, Szerencsés Zsolt

"Íme  az Isten Báránya!"
   
"Áldjon meg benneteket a Mindenható Isten, az Atya, a Fiú és Szentlélek!..."   

És áldja meg a Mindenható Isten József atyát is, aki egy időre búcsút mond Márianosztrának, annak a templomnak, ami az Ő

 - hat év híján - 23 évig tartó irányítása alatt bazilika minor rangot kapott!

Adjunk hálát az Istennek azért, hogy ide vezérelte,  hogy napról-napra, hónapról hónapra

növelte bennünk a hitet, erősítette a reményt és tökéletesítette bennünk a szeretetet Istenünk és embertársaink iránt! 

(Fotó: Vadász J. MáriaMagdolna)