You are here2012. szeptember 16. A Fájdalmas Szűzanya kálváriai búcsúja

2012. szeptember 16. A Fájdalmas Szűzanya kálváriai búcsúja


        Éppen 235 éve, 1777. szeptember 14-dikén szentelték föl a márianosztrai Kálvária-domb tetején lévő kápolnát a Fájdalmas Szűz tiszteletére, s azóta hagyomány a Fájdalmas Szűzanya kálváriai búcsúja.  ( A kálvária történetéről bővebben A kálvária menűpontnál lehet olvasni.)  

A Szűzanya fájdalmainak kultuszát  Lukács evangéliuma alapozza meg, amikor az agg Simeonnak Máriához intézett szavaira emlékezik a csecsemő Jézus templomi bemutatásakor.:

S a Te lelkedet is tőr járja át, hogy kinyilatkoztassanak sok szívből a gondolatok            (Lukács 2,35).

 A páratlan szépségű szobor az un. Sasvári Piéta másolata.  

 

 

   


A magyar költészet legrégebbi alkotása így emlékezik meg a Boldogságos Szűz Mária fájdalmáról:

Ó-magyar Mária siralom

 (részlet mai értelmezés szerint)

…Szemem könnytől árad

És keblem bútól fárad

Te véred hullása

Én keblem alélása

Világ világa,

Virágnak virága!

Keservesen kínzatul,

Vasszegekkel veretül…