You are hereBoldog Özséb ünnepe

Boldog Özséb ünnepe


 A Pálos rend kiemelkedő ünnepe Esztergomi Boldog Özséb alapító atya halálának évfordulója, amit minden évben a január 20-dikához legközelebb eső szerdán ünnepel meg rendünk.

 

Az ünnepélyes szentmisét dr.BEER Miklós váci püspök atya pontifikálta BÁTOR Botond tartományfőnök atya és BORSOS József márianosztrai perjel atya a pálos szerzetes atyák koncelebrálásával, a pálos szerzetesek és konfráterek, valamint a hívek előtt a zsúfolásig megtelt templomban.

 

 A szentmise keretében rendünk nevében Bátor Botond tartományfőnök atya a "piuszka" és a díszoklevél átadásával új confratereket avatott.

 

Rendünk új konfráterei:

dr. BEER Miklós, a váci egyházmegye főpásztora

dr. TÖRÖK József, pápai prelátus, c. prépost, egyháztörténész

dr. BABEL Balázs, kalocsai érsek metropolita.

dr. Babel Balázs érsek úr váratlan és halaszthatatlan hivatali elfoglaltsága miatt nem vehetett részt a liturgián, ezért konfráterré fogadása május 13-dikán Pálosszentkúton történik meg.